Avfallssäck för jord, lera & grus

Hur mycket får plats?

  • ca 0.7 m3 vilket motsvara ca 1 ton (87x87x113 cm)

Viktigt att tänka på!

  • Farbar väg och fri från hinder så att AkkaFRAKT:s fordon kan utföra avtalad tjänst.
  • Vägens bredd skall vara minst 3 meter
  • Fri höjd om minst 4,5 meter
  • Säcken skall vara placerad på uppfarten max 5 meter in.

För att köpa de här tjänsterna krävs att du har en fylld storsäck från AkkaFRAKT.

Vad får jag slänga?

Exempel på: Jord, lera, grus, och gammal planteringsjord från odlingar, pallkragar, trädgårdsland mm.

OBS! Får ej fyllas med, tegel, betong, trä, byggavfall, kemiska produkter. Du får heller inte slänga farligt avfall. Om dessa sorteringsvillkor frångås tillkommer extraavgifter, vanligtvis 495 kr/ton.

1 790 kr

Din säck skickas till din adress inom 2-5 arbetsdagar och hämtningen bokar du i formuläret nedan

    Produkter som liknar Avfallssäck för jord, lera & grus