Container Trädgårdsavfall

12m3 container

Vi kör ut den och du har den i 7 dagar. I priset ingår 1 st utsättning, 1 st tömning i samband med hemtagning dag 7, behandlingsavgiften för avfallet samt hyran. Du slipper hyra släp och köra fram och tillbaka till återvinningsstationen.

  • Farbar väg och fri från hinder så att AkkaFRAKT:s fordon kan utföra avtalad tjänst.
  • Tillåtet att sätta av container på anvisad plats av kunden
  • Vägens bredd skall vara minst 3 meter
  • Fri höjd om minst 4,5 meter
  • 10 meter fri väg framför container
  • Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. AkkaFRAKT har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
  • Om AkkaFRAKT vid ankomst till platsen för utställning, eller hämtning, av containerns inte tillåts utföra tjänsten eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande, debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.
  • Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det.

Fri frakt i hela Skåne!

Vad får jag slänga i trädgårdsavfall?

Exempel på trädgårdsavfall är löv, gräs, grenar, klipp från buskar och stockar upp till 20 cm i diameter. Julgran räknas också som trädgårdsavfall.

OBS! Får ej fyllas med jord, sand, tegel, ren betong, schakt, sten, grus eller lera. Du får heller inte slänga farligt avfall. Om dessa sorteringsvillkor frångås tillkommer extraavgifter, vanligtvis 495 kr/ton.

Extraavgifter tillkommer även om maxvikten på 4 ton överskrids.

Observera att inga leveranser kan ske på helger eller röda dagar.

2 995,00 kr

I lager

Rensa datumen