Container för trädgårdsavfall

3 750 kr

I lager

Rensa datumen

12m3 container för trädgårdsavfall

Är det dags för en stor rensning i trädgården? Isåfall har vi en smidig lösning för hanteringen av ditt avfall. Hos oss kan du hyra en 12m3 container för trädgårdsavfall med upphämtning. Vi tar hand om allt så att du slipper åka till återvinningscentralen. I priset ingår:

 • Hyran i 7 dagar
 • 1 st utsättning
 • 1 st tömning i samband med hemtagning dag 7
 • Behandlingsavgiften för avfallet samt hyran

Med vår container för trädgårdsavfall slipper du hyra släp och köra fram och tillbaka till återvinningsstationen.

Observera att inga leveranser kan ske på helger eller röda dagar.

Hämtning av container för trädgårdsavfall

Efter 7 dagar kommer vi och hämtar upp din container på angiven plats. När du beställer vår container för trädgårdsavfall gäller följande villkor:

  • Farbar väg
  • Väg fri från hinder
  • Tillåtelse att sätta av container på anvisad plats av kunden
  • 10 meter fri väg framför containern
  • Vägens bredd skall vara minst 3 meter
  • Fri höjd om minst 4,5 meter
  • Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. AkkaFRAKT har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
  • Om AkkaFRAKT vid ankomst till platsen för utställning, eller hämtning, av containerns inte tillåts utföra tjänsten eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande, debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.
  • Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det.

Du beställer hämtningen nedan genom att fylla i formuläret. Ange önskat hämtningsdatum så sköter vi resten!

Vad du får slänga i container för trädgårdsavfall:
 • Löv
 • Gräs
 • Grenar
 • Klipp från buskar och stockar upp till 20 cm i diameter
Vad du inte får slänga i container för trädgårdsavfall:
 • Jord
 • Sand
 • Tegel
 • Ren betong
 • Schakt
 • Sten
 • Grus eller lera
 • Farligt avfall

Om dessa sorteringsvillkor frångås tillkommer extraavgifter.
Extraavgifter tillkommer även om maxvikten på 4 ton överskrids.
Observera att inga leveranser kan ske på helger eller röda dagar

Produkter som liknar Container för trädgårdsavfall