Container för blandat avfall

5 900 kr

I lager

Rensa datumen

12m3 container för blandat avfall

Vi kör ut den och du har den i 7 dagar. I priset ingår 1 st utsättning, 1 st tömning i samband med hemtagning dag 7, behandlingsavgiften för avfallet samt hyran.

Du fyller den med diverse "bra att ha" och skräp som du vill bli av med. Du slipper att hyra släp, köra fram och tillbaka till återvinningsstationen och framför allt blir det tomt i garaget, källaren, vinden och trädgården.

 • Farbar väg och fri från hinder så att AkkaFRAKT:s fordon kan utföra avtalad tjänst.
 • Tillåtet att sätta av container på anvisad plats av kunden
 • Vägens bredd skall vara minst 3 meter
 • Fri höjd om minst 4,5 meter
 • 10 meter fri väg framför container
 • Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. AkkaFRAKT har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
 • Om AkkaFRAKT vid ankomst till platsen för utställning, eller hämtning, av containerns inte tillåts utföra tjänsten eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande, debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.
 • Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det.

 

Fri frakt i hela Skåne! (gäller ej Ven)

I blandat avfall får du slänga mycket ifrån din rensning i garaget, vindsförrådet eller sommarstugan som vi sedan sorterar och tar hand om. Men detta får du INTE kasta:

 • Matavfall
 • Däck
 • Kyl/frys och andra vitvaror
 • Elektronik, lysrör/lampor och andra ljuskällor
 • Betong, schakt, tegel, jord, sand
 • Tryckimpregnerat trä, slipers
 • Asbest och Eternit
 • Färgrester
 • Gips eller isolering
 • Resårmöbler
 • Lösningsmedel, kemikalier och andra vätskor
 • Explosiva varor, ammunition eller radioaktiva varor
 • Övrigt farligt avfall

Om dessa sorteringsvillkor frångås tillkommer extraavgifter, från 495 kr/ton.
Extraavgifter tillkommer även om maxvikten på 4 ton överskrids.
Observera att inga leveranser kan ske på helger eller röda dagar.

Produkter som liknar Container för blandat avfall