Hasselfors K-Dress

K-dress är en lättarbetad torv och sandblandning som används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor.

  • Volym: 1000kg per säck
  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.

2 590 kr

K-dress är en lättarbetad torv och sandblandning som används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor. Kan även användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Med K-dressen både kalkar, gödslar och jordförbättrar du samtidigt.

Volym: 1000kg per säck

Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.