Hasselfors Trädgårdsjord E naturgödslad

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden.

  • Volym: 1000kg per säck
  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.

2 240 kr

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten.

Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet. Trädgårdsjord E Bio innehåller välförmultnad grönkompost som tillverkas av trädgårdsavfall. Kompost är ett bra tillskott i växtjordar då den ökar mängden mikroliv och stabila mullämnen.

Volym: 1000kg per säck

Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.