Saltblandad grus 2-4 mm

Saltblandad grus 2-4 mm i storsäck. Gruset används för halkbekämpning av vägar, gator och trottoarer då gruset blandats med salt.

  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck

2 495 kr

Saltblandad grus 2-4 mm som används för halkbekämpning.