Täckbark Hasselfors 20-40mm

Täckbark för rabatter och planteringsytor ger ett skydd mot vinterkyla, ogräs och avdunstning.

  • Vikt: 300kg per säck
  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.

3 300 kr

Hasselfors täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år. Minskar behovet av vattning.