AkkaFRAKT tar nu ytterligare ett steg för att hjälpa våra kunder med avfallsminimering. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete samarbetar vi med våra kunder för att rädda fullgott byggmaterial ifrån att bli avfall. På varje byggarbetsplats blir det material över, material som inte ens har packats upp från originalförpackning. Tidigare gick mycket av det materialet till återvinning men nu erbjuder vi våra kunder en lösning för att istället låta någon annan få användning av byggprodukterna. Som...

läs mer