Återvinningscontainer – Hyr container i Malmö

Kontakta oss
Containers

Vi hanterar all sorts avfall; byggavfall, metallskrot, trädgårdsavfall samt restprodukter av plast, papper eller annat material från tillverkningsindustri. Behöver du utbildning för att öka dina kunskaper om och minska dina kostnader för hanteringen av ditt avfall fixar vi det.

Vi har erfarenhet av hur avfall ska behandlas efter att du kastat det. Med 3 000 containers strategiskt utplacerade i Skåne kan AkkaFRAKT tillgodose avfallstransporter med kort varsel. Fordonsparken består av ett 40-tal liftdumpers och lastväxlare som har tillstånd för transport av såväl avfall som farligt avfall.

Fordonsflotta/containrar: Ett 40-tal liftdumpers och lastväxlare samt 3 000 containrar i varierande utförande för olika ändamål. Läs mer om våra olika typer av containers och lastväxlare.

Privatperson?

Behöver du en container till trädgårdsavfall eller blandat avfall? Hitta vad som passar dig i vår webbshop.

Kontakta oss
Senaste

Mer information

Containers

Avfall