Harpad matjord

Harpad jord innebär att man har sorterat (harpat) jorden. Större stenar och annat material har sållats bort medan mindre stenar, rötter och annat kan förekomma i matjorden. De små stenarna gör att jorden kan behålla sin fukt och värme bättre. Harpad matjord är en återvinningsprodukt och innehåller inte tillsatser såsom gödsel, gödning eller andra substanser.

  • Vikt: 1 ton per säck
  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Priset är inkl moms och hemleverans!

1 590 kr

Vad kan man använda harpad jord till?

Matjord kan användas till bland annat jordavjämning, gräsmattor och reparation av befintlig gräsmatta. Matjord lämpar sig endast i rabatter som önskar mindre näringsrik jord eller som grund i större planteringar. Att tänka på är att harpad matjord ej är ogräsbekämpad.

Matjord består generellt sett till hälften av mineraljord och organiskt material. Resterande består av hålrum där det antingen finns luft, vatten eller växternas rötter. Hålrummen bör inte bestå av för mycket vatten då det leder till att växterna drabbas av syrebrist. Om de endast är fyllda av luft blir de istället för torra. Var därför uppmärksam på hur mycket du vattnar din jord.