Lekplatsgrus (EU-sand)

Fallsand, även kallat fallgrus, EU-sand eller gungsand, är en falldämpande sand som passar utmärkt till lekplatser. Den är är lämplig att använda som underlag till gungor, klätterställningar och liknande lekredskap.

  • Lekplatssanden är godkänd utifrån säkerhetskraven från EU.
  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck.

1 950 kr

Fallsand av högsta kvalité till lekplatser

Sanden har falldämpande egenskaper och används därför ofta under gungor och klätterställningar. Med hjälp av sanden under gungställningen blir fallet inte lika hårt och risken för skador vid leken minskas. Till skillnad från annat material ger inte fallsand någon studs vid fallet, på grund av att sandens egenskaper absorberar rörelseenergin i stöten.

Vid anläggning av fallsand bör sanddjup för lekredskap upp till 2 meters fallhöjd vara minst 30 cm. Vid fallhöjd upp till 3 meter ska sanddjup vara minst 40 cm.

Behöver du sand till lekplatsens sandlåda? Här hittar du mjuk sandlådesand!