Bergkross (väggrus)

1 540 kr per säck inkl. moms och frakt

0-16mm/0-22mm/0-32mm

Bergkross, även kallad väggrus består av krossat berg och är ett förekommande material vid byggande och anläggningsverksamhet. Materialet har olika funktioner såsom förstärkningslager, bärlager och slitlager. Det är vanligt förekommande att bergkross används till uppbyggnad av vägar, planer och parkeringsplatser. Tack vare att materialet blir kantigt efter krossning skapar bergkross en god packningsförmåga.

  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck

 Bergkross 0-16 mm
Kan användas som slitlager på grusväg och garageuppfarter, innan den slutliga ytan läggs (tex asfalt).

 Bergkross 0-22 mm
Kan användas som förstärkningslager till vägar (under bärlagret). Passar utmärkt som sägbyggnadsmaterial till skogsbilvägar etc.

 Bergkross 0-32 mm
Kan användas som bärlager för att stärka vägar.

0-16mm/0-22mm/0-32mm

Bergkross, även kallad väggrus består av krossat berg och är ett förekommande material vid byggande och anläggningsverksamhet. Materialet har olika funktioner såsom förstärkningslager, bärlager och slitlager. Det är vanligt förekommande att bergkross används till uppbyggnad av vägar, planer och parkeringsplatser. Tack vare att materialet blir kantigt efter krossning skapar bergkross en god packningsförmåga.

  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck

 Bergkross 0-16 mm
Kan användas som slitlager på grusväg och garageuppfarter, innan den slutliga ytan läggs (tex asfalt).

 Bergkross 0-22 mm
Kan användas som förstärkningslager till vägar (under bärlagret). Passar utmärkt som sägbyggnadsmaterial till skogsbilvägar etc.

 Bergkross 0-32 mm
Kan användas som bärlager för att stärka vägar.