Bergkross (väggrus)

Bergkross, även kallad väggrus består av krossat berg och är ett vanligt förekommande material vid byggande och anläggningsverksamhet. Materialet kan användas som förstärkningslager, bärlager eller slitlager.

  • Välj mellan dimensionerna 0-16 mm, 0-22 mm och 0-32 mm.
  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck

1 690 kr

Bergkross 0-16 mm, 0-22 mm och 0-32 mm

Bergkross, även kallad väggrus består av krossat berg och är ett vanligt förekommande material vid byggande och anläggningsverksamhet. Materialet har olika funktioner såsom förstärkningslager, bärlager och slitlager. Bergkross används bland annat till uppbyggnad av vägar, planer och parkeringsplatser. Tack vare att materialet blir kantigt efter krossning får bergkrossen en god packningsförmåga.

  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck

Bergkross 0-16 mm
Fraktionen kan användas som slitlager på grusväg och garageuppfarter, innan den slutliga ytan läggs (tex asfalt).

Bergkross 0-22 mm
Fraktionen kan användas som förstärkningslager till vägar (under bärlagret). Passar utmärkt som byggnadsmaterial till skogsbilvägar etc.

Bergkross 0-32 mm
Fraktionen kan användas som bärlager för att stärka vägar.