Bergkross (väggrus)

0-16mm/0-22mm/0-32mm

Bergkross, även kallad väggrus består av krossat berg och är ett förekommande material vid byggande och anläggningsverksamhet. Materialet har olika funktioner såsom förstärkningslager, bärlager och slitlager. Det är vanligt förekommande att bergkross används till uppbyggnad av vägar, planer och parkeringsplatser. Tack vare att materialet blir kantigt efter krossning skapar bergkross en god packningsförmåga.

  • Vid köp av fler säckar, erhålls 15% rabatt oavsett val av material.
  • Vikt: 1 ton per säck

 Bergkross 0-16 mm
Kan användas som slitlager på grusväg och garageuppfarter, innan den slutliga ytan läggs (tex asfalt).

 Bergkross 0-22 mm
Kan användas som förstärkningslager till vägar (under bärlagret). Passar utmärkt som sägbyggnadsmaterial till skogsbilvägar etc.

 Bergkross 0-32 mm
Kan användas som bärlager för att stärka vägar.

1 399 kr per säck inkl. moms och frakt

Se leveransvillkor för storsäck med material

  • Det måste finnas utrymme på gatan så att kranbilar kan komma fram.
  • Priserna är inklusive moms, material, säck och transport.
  • Säckarna är engångssäckar och vi tar inte tillbaka dem. Lämnas på närmaste återvinningscentral.
  • Markera med en käpp eller en pinne och en färgad plastpåse var storsäcken ska lämnas.
  • Tänk på att vi lyfter max 5 meter från lastbilen och att platsen inte får vara dold bakom träd, buskar eller liknande.
  • Om det saknas anvisning för lossningsplats ställer chauffören säckar på lämplig plats.

recensioner

Bli först med att recensera ”Bergkross (väggrus)”

Din e-postadress kommer inte publiceras.