Ett företag med växtkraft.

Om oss

AkkaFRAKT har en effektiv, flexibel och marknadsanpassad organisation för att kunna möta de krav som delägarna och kunder ställer på oss i dag och kommer att ställa på oss i framtiden.

Företaget är uppdelat i fyra affärsområden; Bygg & Anläggning, Industri & Handel, Jordbruk och Kran, Miljö & Special. Varje affärsområde har ett flertal marknadsområden som erbjuder tjänster anpassade för olika transportbehov.

AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö.

AkkaFRAKT ägs av ca 130 delägare som tillsammans förfogar över cirka 400 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 500 personer.

Intressebolag

AkkaFRAKT är delägare i Skånegrus och Ågab, två bolag som kompletterar AkkaFRAKTs utbud av tjänster inom markarbeten.

Skånegrus har två täkter i Skåne där olika produkter för markarbeten produceras. ÅGAB har flera anläggningar för mottagning, siktning och försäljning av utsorterade samt källsorterade material som armerad och oarmerad betong, tegel- och betongblandningar, matjord, asfalt, sand med mera. ÅGAB tar tillvara på byggmaterial och genom att återvinna materialen sparas naturtillgångar. 

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp består av:


Carl-Henrik Söderström
,
Verkställande direktör

 
Kristine Nilsson,
Ekonomi- & Administrativ chef


Johan Persson,
Organisationsutvecklingschef & Affärsområdeschef Jordbruk

Marcus Gunnarsson,
Säljutvecklingsledare


Magnus Sävås,
Affärsområdeschef Industri & Handel


Anders Hallström,
Affärsområdeschef Kran,
Specialtransporter & Miljö

Styrelsen

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. 

Vår styrelse består av:

Stefan Andersson,
Styrelseordförande

Björn Stéen,
Vice Styrelseordförande

Viktor Pansell,
Styrelseledamot

Martin Björk,
Styrelseledamot

Fredrik Mårtensson,
Styrelseledamot

Daniel Nilsson,
Styrelseledamot

Karl Otto Jönsson,
Styrelseledamot

Jhonny Blom,
Styrelsesuppleant

Våra Fastigheter

Lund

AkkaFRAKT
Gustavshemsvägen 11
227 64 Lund

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Dalby

AkkaFRAKT
Blockvägen 12
247 56 Dalby

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Helsingborg

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försändelser är postadressen samma som Malmö (se ovan).

Trelleborg

Tel: 0700-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försändelser är postadressen som Malmö (se ovan).

Kristianstad/Åhus

Tel: 044-780 30 73
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försendelser är postadressen som Malmö (se ovan).