Ett företag med växtkraft.

Om oss

AkkaFRAKT har en effektiv, flexibel och marknadsanpassad organisation för att kunna möta de krav som delägarna och kunder ställer på oss i dag och kommer att ställa på oss i framtiden.

Företaget är uppdelat i fyra affärsområden; Entreprenad, Industri & Handel, Jordbruk och Miljö. Varje affärsområde har ett flertal marknadsområden som erbjuder tjänster anpassade för olika transportbehov.

AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö.

AkkaFRAKT ägs av ca 130 delägare som tillsammans förfogar över cirka 400 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 500 personer.

Intressebolag

AkkaFRAKT är delägare i Skånegrus och Ågab, två bolag som kompletterar AkkaFRAKTs utbud av tjänster inom markarbeten.

Skånegrus har två täkter i Skåne där olika produkter för markarbeten produceras. ÅGAB har flera anläggningar för mottagning, siktning och försäljning av utsorterade samt källsorterade material som armerad och oarmerad betong, tegel- och betongblandningar, matjord, asfalt, sand med mera. ÅGAB tar tillvara på byggmaterial och genom att återvinna materialen sparas naturtillgångar. 

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp består av:


Carl-Henrik Söderström
,
Verkställande direktör 

tf Affärsområdeschef Miljö

 

 
Kristine Nilsson,
Ekonomi- & Administrativ chef


Lotta Brodin,
Marknad- & Hållbarhetschef


Marcus Gunnarsson,
Säljutvecklingsledare


Mikael Nilsson,
Produktionsutvecklingsledare


Johan Persson,
Organisationsutvecklingschef & Affärsområdeschef Jordbruk


Linda Persson,
Affärsområdeschef Anläggning, Kran &
Specialtransporter


Magnus Sävås,
Affärsområdeschef Industri & Handel

Styrelsen

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. 

Från vänster:

Björn Stéen,
Vice Styrelseordförande

Karl-Otto Jönsson,
Styrelseledamot

Daniel Nilsson,
Styrelseledamot

Stefan Andersson,
Styrelseordförande

Fredrik Mårtensson,
Styrelseledamot

Viktor Pansell,
Styrelseledamot

Jhonny Blom,
Styrelsesuppleant

Frånvarande:
Martin Björk, Styrelseledamot

Våra Fastigheter

Lund

AkkaFRAKT
Gustavshemsvägen 11
227 64 Lund

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Dalby

AkkaFRAKT
Blockvägen 12
247 56 Dalby

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Helsingborg

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försändelser är postadressen samma som Malmö (se ovan).

Trelleborg

Tel: 0700-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försändelser är postadressen som Malmö (se ovan).

Kristianstad/Åhus

Tel: 044-780 30 73
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försendelser är postadressen som Malmö (se ovan).