Ett företag med växtkraft.

Om oss

AkkaFRAKT har en effektiv, flexibel och marknadsanpassad organisation för att kunna möta de krav som delägarna och kunder ställer på oss i dag och kommer att ställa på oss i framtiden.

Företaget är uppdelat i fem affärsområden; Anläggning, Industri & Handel, Jordbruk, Miljö och Kran/Special. Varje affärsområde har ett flertal marknadsområden som erbjuder tjänster anpassade för olika transportbehov.

AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö.

AkkaFRAKT ägs av ca 120 delägare som tillsammans förfogar över cirka 340 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 500 personer.

Intressebolag

AkkaFRAKT är delägare i Skånegrus och Ågab, två bolag som kompletterar AkkaFRAKTs utbud av tjänster inom markarbeten.

Skånegrus har två täkter i Skåne där olika produkter för markarbeten produceras. ÅGAB har flera anläggningar för mottagning, siktning och försäljning av utsorterade samt källsorterade material som armerad och oarmerad betong, tegel- och betongblandningar, matjord, asfalt, sand med mera. ÅGAB tar tillvara på byggmaterial och genom att återvinna materialen sparas naturtillgångar. 

Läs mer

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp består av:

Rekrytering av VD pågår

Tills dess är Stefan Andersson arbetande Styrelseordförande

 

 
Kristine Nilsson,
Ekonomi- & Administrativ chef


Lotta Brodin,
Marknad- & Hållbarhetschef


Marcus Gunnarsson,
Säljutvecklingsledare


Magnus Sävås,
Affärsområdeschef Industri & Handel


Johan Persson,
Ansvarig IT & Fastigheter, Affärsområdeschef Jordbruk 


Linda Persson,
Affärsområdeschef Anläggning

 Jonas Kullberg
Affärsområdeschef Kran & Special

 Julius Örnsäter
Affärsområdeschef Miljö

Styrelsen

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. 

Från vänster:

Fredrik Mårtensson,
Styrelseledamot

Stefan Andersson,
Styrelseordförande

Björn Stéen,
Vice Styrelseordförande

Johnas Kristiansson,
Styrelsesuppleant

Daniel Nilsson,
Styrelseledamot

Karl Otto Jönsson,
Styrelseledamot

Viktor Pansell,
Styrelseledamot

Johan Andersson,
Styrelseledamot

Våra Fastigheter

Malmö

AkkaFRAKT
Hemsögatan 6
211 24 Malmö

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Lund

AkkaFRAKT
Gustavshemsvägen 11
227 64 Lund

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Dalby

AkkaFRAKT
Blockvägen 12
247 56 Dalby

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Åhus

AkkaFRAKT
Tullvaktaregatan 3
296 35 Åhus

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Trelleborg

Tel: 0700-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försändelser är postadressen samma som Malmö.

Helsingborg

Tel: 0770-780 700
E-post: info@akkafrakt.se

Ska du skicka paket/försändelser är postadressen samma som Malmö.

Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, åkares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare, https://whistle.qnister.com/akkafrakt

Använd inte företagets dator eller nätverk.