Grusa uppfart – så anlägger du en grusuppfart

20 feb, 2024

En grusad uppfart är inte bara praktiskt för dig som vill åka bil ända fram till ytterdörren. Att lägga grus på uppfarten är även ett  snyggt och miljövänligt alternativ till en asfalterad uppfart. Dessutom är det något du kan göra själv med relativt enkla medel. I den här guiden berättar vi hur du gör för att grusa en uppfart själv och hur du väljer rätt grus till projektet. 

1. Dimensionera och planlägg den grusade uppfarten 

Innan du inleder arbetet bör du fundera ett tag över vilka krav du har på din kommande grusuppfart. Hur stor ska den vara? Behöver du få plats med fler fordon? Behöver du en vändplan? Hur ska sträckningen se ut? 

Det är inte ovanligt att det finns naturliga hinder som gör det omöjligt att göra en spikrak uppfart från vägen till huset eller garaget. Rita gärna upp uppfartens sträckning innan du bestämmer dig och sätter igång arbetet. 

Genom att skapa en ritning för uppfartens sträckning blir det också enklare att räkna ut hur mycket material du behöver. Men också att ta reda på om du behöver förändra något på tomten, till exempel att fälla träd, schakta undan jordmassa eller om det räcker med att jämna till lite. 

När du väl har klart för dig hur den grusade uppfarten ska ut och vilka dimensioner den ska ha kan du markera ut sträckningen med pinnar och röd “murartråd” eller vanligt snöre. Enklast är att slå ned några pinnar i marken för att markera uppfartens yttre kanter och dra snöre mellan den.

2. Gräv och schakta

Nu är det dags för det riktiga grovjobbet. För att grusuppfarten ska bli riktigt bra behöver du gräva ur marken där uppfarten ska gå och där du vill grusa. Som tumregel behöver du gräva bort minst 15-20 centimeter av det befintliga marklagret. 

Detta är bland annat viktigt för att undvika att uppfarten sätter sig när marken fryser till (tjälskjutning). Ett vanligt upplägg när man grusar en uppfart är att man lägger tre lager för att maximera stabiliteten, något som är särskilt viktigt om du tänker köra förhållandevis tunga fordon på grusuppfarten, 

Det går förstås att gräva för hand, men det tar också extremt lång tid. Enklast är att använda en liten grävmaskin. Grävmaskin kan du hyra  hos de flesta större bygghandlare och sedan göra jobbet själv. 

Självklart kan du också anlita en gräv- och entreprenadfirma som tar hand om grävjobbet. Väljer du det senare alternativet ingår ofta bortforsling av schaktmaterialet (den överblivna jorden), om du inte vill använda den för att jämna ut någon annanstans på tomten.

3. Lägg bärlagret

När du grävt ur den planerade uppfarten och gjort dig av med överbliven jord och lera är det dags att lägga ut bärlagret. Det vanligaste och bästa materialet för bärlager är makadam, en grustyp som kommer i flera olika storlekar. Makadam är ett stabilt underlag till din garageuppfart och kommer att ligga på plats i många år framöver.

Dessutom har makadam en dränerande effekt vilket minskar risken för att grusuppfarten sätter sig. Bärlagret kan göras olika tjockt, ibland behövs ända upp till 30 centimeter, som allra minst bör du lägga ett bärlager på 10 till 15 centimeter. 

4. Packa och komprimera 

När du är klar med bärlagret är det dags att komprimera ytan så att uppfarten blir jämn och fin. Här är det viktigt att ha någon referens så att du ser att ytan verkligen blir plan. Ett enkelt och billigt sätt är att använda sig av ett par långa plankor för att jämna till bärlagret, 

 Det finns sedan flera sätt att packa materialet du valt till bärlager. Det mest effektiva och snabbaste är att använda sig av en särskild maskin för ändamålet som kallas vibratorstamp (kallas även vibratorplatta). 

En sådan kan du hyra för rimliga pengar hos bygghandlare eller ett maskinuthyrningsföretag. Blötlägg gärna bärlagret en gång innan du vibrerar ihop det, då blir det hårdare packat och håller bättre, 

5. Lägg fiberduk

Innan du lägger det avslutande topplagret av grus på din uppfart ska du lägga ut en markduk av fiber. Det är viktigt att inte hoppa över eller slarva med det här steget eftersom markduken kommer att ge din grusuppfart en betydligt längre livslängd. 

Se till att markduken täcker hela ytan du vill grusa och har förberett, Struntar du i att lägga ut markduk är det stor risk att jord, löv och annat kommer att leta sig i gruset, vilket på sikt försämrar avrinningen  och dräneringen. Något som på sikt kommer att medföra att grusuppfarten blir instabil och att den får en betydligt kortare livslängd.

Genom att lägga ut markduk i fiber minimerar du också risken för att ogräs växer upp genom gruset och förstör uppfarten. Om duken inte är tillräckligt bred kan du skarva med två olika bitar. Men se då till att bitarna överlappar varandra med minst 40-50 centimeter, 

6. Välj rätt grus till din uppfart

Nu börjar vi närma oss slutfasen. Efter att du lagt markduken är det till slut dags att lägga ut ytlagret av grus på din nya uppfart.  Men vilken typ av grus passar egentligen bäst? Det finns faktiskt flera olika sorters grus att välja på. Grus kommer i flera olika färger som grått. vitt, brunt rött och i massor av storlekar och former på stenarna. 

Gårdssingel som är ett naturgrus är ett populärt alternativ till grusade uppfarter. Gårdssingel har en rund form och är ett visuellt tilltalande alternativ. Det kan dock vara att känna till att singel är ett naturgrus är en ändlig resurs som förr eller senare kommer att ta slut. 

Dessutom bryts en stor andel av det naturgrus i åsar som är viktiga för Sveriges framtida vattenförsörjning. En vanlig rekommendation är därför att i första hand använda ett krossat grus som makadam. 

Ett annat populärt alternativ är krossgrus som har en kantigare form, det innebär att stenar låser sig mot varandra och ytan blir ännu mer stabilt än singel. Välj det alternativ som passar dig och din grusade uppfart bäst. 

Olika grustyper till din uppfart:

Grus är inte bara grus. Det finns flera sorter som har olika egenskaper och utseende att välja på. Här är några av de populäraste alternativen till grusade uppfarter. 

Stenmjöl

Stenmjöl är ett finkornigt material som uppstår när man krossar sten, exempelvis vid framställning av makadam och räknas som den minsta grusstorleken. Eftersom stenmjöl är så finkornigt bildar det en hård yta när det packas och är därför ett bra val som underlag till exempelvis uppfarter, 

Stenmjöl finns i olika storlekar beroende på användningsområde. Stenmjöl i storleken 0-8 millimeter är ett populärt val för topplagret (kallas även slitlager) till uppfarter.

Bergkross

Bergkross är ett grövre material som även innehåller finare gruskorn. Bergkross kan användas både som bärlager och topplager till din uppfart. Fördelen med att använda bergkross som topplager är att materialet har krossade ytor med skarpa kanter och innehåller både större och mindre stenar. Det betyder att underlaget inte rullar och blir stabilt efter packning då de enskilda stenar låser sig mot varandra.

Makadam

Makadam är ett krossat stenmaterial som består av mindre. Precis som bergkrosset har makadam en kantig struktur och blir stabilt efter packning. Stenarna i makadamet ligger med andra ord kvar på din uppfart och rullar inte iväg som exempelvis singel och annan natursten. 

Eftersom makadam inte innehåller finare material (vilket bergkross gör) har det en hög dränerade effekten och påverkas mindre av fukt och tjäle. Makadam kan användas både i bärlagret och som topplager.

Naturgrus

Naturgrus är precis som namnet antyder en grussort som bildats naturligt. Det mest populära naturgruset är singel. Eftersom naturgrus slipats på naturlig väg har stenarna en mjukare och rundare yta och struktur än krossat grus. Med sin rundade och polerade yta är naturgrus som singel är ett vackert och dekorativt material som ger ett naturligt intryck och är bekvämt att gå på. 

Naturgrus som singel har länge varit ett populärt val till exempelvis trädgårdsgångar,  gårdsplaner, dränering kring husgrunder och även använts vid betongtillverkning . Singel har också en god dränerande effekt eftersom stenarna, precis som makadam, har en förhållandevis jämn storlek. 

Nackdelen är att naturgrus inte blir lika stabilt och rör sig mer än krossade grustyper som makadam. En annan faktor att med i beräkningen är att singel är en ändlig naturresurs som är viktig för landets vattenförsörjning. Rullstensåsarna där naturgrus utvinns har även en betydelse för vår energiförsörjning,  kulturlandskapet och för den biologiska mångfalden. 

Ett av Sveriges miljömål är därför att minska naturgrusanvändningen. En vanlig rekommendation är därför att endast använda naturgrus där det är motiverat av kulturhistoriska skäl, till exempel i Slottsträdgårdar. 

Liknande artiklar

Så anlägger du en vacker grusgång

En grusgång är ett klassiskt och populärt inslag i trädgårdar världen över. Genom att välja grus i olika nyanser och storlekar kan du också ge grusgången en unik touch som antingen  harmonierar eller bryter av på ett snyggt sätt mot den omkringliggande...