Så anlägger du en vacker grusgång

8 feb, 2024

En grusgång är ett klassiskt och populärt inslag i trädgårdar världen över. Genom att välja grus i olika nyanser och storlekar kan du också ge grusgången en unik touch som antingen  harmonierar eller bryter av på ett snyggt sätt mot den omkringliggande växtligheten. Men hur gör man för att få till en grusgång som ligger kvar i ur och skur? Hur mycket arbete och vilka förberedelser krävs? Och vilken typ av grus passar bäst till grusgången. I den här guiden hittar du både svar på frågorna och en hel del  inspiration.

Hur ser det ut där grusgången ska gå?

Innan du börjar med arbete är det klokt att kika lite närmare på hur det ser ut idag i trädgården. Om det redan finns en grusgång eller ett gångstråk räcker det ofta med att lägga till ett relativt tunt lager grus, förutsatt att du är nöjd med gångens sträckning. 

Om ytan där du vill lägga grusgången däremot är helt obearbetad och består av eller lera och sand behöver du gräva och schakta ut för att få ett bra och långsiktigt hållbart resultat. 

Anlägga grusgång  – Steg för steg:

1. Planera grusgångens sträckning

Det första steget är att planera grusgångens sträckning, bredd och bestämma hur den ska användas. Om avsikten främst är att använda grusgången som gångväg i din trädgård ställs inte lika höga krav på bärkraftighet som om den ska klara av att fordon som bilar kör på den. Det betyder att du inte behöver gräva lika djupt och inte heller lägga ett lika tjock lager grus. 

En faktor att ha i åtanke när man planerar grusgångens sträckning är att grusgångar som inte används regelbundet innebär ett större underhållsbehov. 

Det är helt enkelt så att en grusgång som du inte går på regelbundet snabbare växer igen. Ett gott råd är därför att lägga grusgången där du faktiskt kommer att gå. 

När du väl bestämt hur grusgångens ska gå är det dags att markera ut sträckningen och var du ska gräva. Det gör du enklast genom att slå ner pinnar eller stora spikar och dra snöre efter grusgångens planerade sträckning. 

2. Dags att göra grävjobbet

Nu är det dags att gräva. Men ska du gräva själv eller att anlita någon? Det beror främst på hur lång och bred grusgång du planerar att anlägga. 

Det är förstås alltid möjligt att gräva för hand. Men i de flesta fall är det inte realistiskt. Om grusgången ska vara längre än några enstaka meter blir det ett enormt jobb att gräva för hand. 

Ett alternativ är att hyra en grävmaskin och göra jobbet själv. Det blir billigare än att anlita en firma men kan samtidigt vara riskabelt och tidskrävande om du inte har erfarenhet av markarbeten sedan tidigare. Något som kan tala för att istället anlita en grävfirma som gör jobbet åt dig. 

3. Skydda grusgångens golv med fiberduk

När grävjobbet är färdigt är det dags att lägga ut fiberduk eller geotextil som det också kallas. Fiberdukens syfte är att skapa en barriär mellan gruset och det befintliga markunderlaget så att gruset inte sjunker i den underliggande jorden.

 Fiberduken är därför viktig för att säkerställa att grusgången blir stabil, får god bärkraft och lång hållbarhet.  Fiberduken är däremot inte särskilt bra på att stoppa ogräs från att leta sig upp i gången, vilket många tror. 

4. Stabilisera grusgången med ett bärlager

När fiberduken är på plats är det dags att lägga ett bärlager. Bärlagret ligger under topplagret (det du går på) och är som namnet antyder främst till för att säkerställa gångens bärighet och stabilitet. 

Bärlagret har även en dränerande effekt, något som är viktigt då grusgången ofrånkomligen kommer att utsättas för både grus och smältsnö. 

Du kan använda flera olika sorters grus till bärlagret. Det vanligaste alternativet är makadam, men även bergkross kan vara ett bra val.

Makadam är tekniskt sett en bergkrossprodukt.  Fördelen med makadam jämfört med andra typer av bergkross är att det mindre materialet, som stenmjöl och småstenar, sållats bort. Det innebär att makadam har en bättre dränerande effekt än bergkross och är mindre känsligt för frost och tjäle. 

Hur tjockt bärlagret behöver vara beror främst på hur du tänker använda gången. Om den endast ska användas som gångväg räcker det med ett bärlager på 5 centimeter. Ska grusgången även hålla för viss biltrafik bör det vara ungefär 15 centimeter. 

Glöm inte att packa bärlagret

Innan du går vidare med att lägga ut det topplagret ska bärlagret packas väl. Det mest effektiva sättet är att använda en vibroplatta (kallas även vibrostamp), en maskin som packar och komprimerar gruset. 

En sådan kan du hyra hos de flesta välsorterade byggmarknader. Det finns också andra företag som hyr ut den här typen av maskiner. Om du hyrde en grävmaskin för att gräva ut för grusgången hittar du med all sannolikhet en vibroplatta hos företaget du hyrde grävmaskin av.

5. Sätt kantskydd kring grusgången 

Ett sak som är lätt att glömma bort är grusgångens kanter. Hur ska de ut? Här kan det vara klokt att överväga att sätta in ett sätta kantskydd mellan gräset och själva grusgången när du ändå är igång. 

Det här steget är inte obligatoriskt. Du måste inte ha ett kantskydd till grusgången och det kan finnas skäl för att hoppa över den. Till exempel om du vill ha en mjuk övergång från grusgången till den omkringliggande gräsmattan. Men det finns flera också skäl som talar för att investera några extra kronor och arbetstimmar på att sätta in ett kantskydd kring grusgången. 

Ett kantskydd minimerar till exempel risken för att gruset sprids ut på gräsmattan. Med ett kantskydd på plats minskar också sannolikheten för att ogräs sprider sig från gräsmattan och får fäste i grusgången. Du kan även använda kantskyddet som en snygg avgränsare, exempelvis om din grusgång består av flera delar med grus i olika dimensioner eller nyanser. 

Kantskydd i olika material ger din grusgång ett unikt utseende

Det finns flera olika typer av kantskydd att välja på, med olika egenskaper och estetiska kvaliteter.

Kantskydd i trä är ett dekorativt alternativ som ger din grusgång ett naturligt utseende och smälter in väl med omgivningen i trädgården. 

En populär variant är att måla kantskyddet i en färg som harmonierar med andra snickerier i trädgården.  Nackdelen med ett kantskydd i trä är att det inte håller lika länge som kantskydd av sten eller stål och kräver mer underhåll. 

Vill du ha ett kantskydd som kräver mindre underhåll är stål ett bra materialval . Kantskydd i stål håller längre än trä och fungerar utmärkt både som rabattkant och avgränsare mellan grusgången och gräsmattan. Ett populärt alternativ som gör sig väl i de flesta trädgårdar är cortenstål. 

Nytt cortenstål är precis som vanligt stål  ljust  grått till färgen. När cortenstålet får stå utomhus rostar det långsamt och med tiden uppstår ett jämnt  ytskikt i en vacker rödbrun nyans. Rostningsprocessen pågår under ett par år och avstannar därefter av sig själv.  

Under tiden bildas även ett spärrande lager av  sulfat och fosfat  under den rödbruna ytan. Det här lagret fungerar sedan som ett naturligt rostskydd och säkerställer att stålet inte vittrar sönder helt. 

Ett annat uppskattat alternativ är välja ett kantskydd i sten eller tegel. Även här får du en avgränsare med ett naturligt utseende som smälter in bra i trädgården.  Många väljer gatsten som kantmaterial. 

Ett kantskydd i sten ger grusgången ett tidlöst utseende och binder ihop anlagda och naturliga delar av trädgården på ett snyggt sätt.  Nackdelen är att det tar sin tid att montera kantsten på båda sidor av en grusgång som är längre än några enstaka meter. 

För att kantstenen ska stå stabilt och inte röra på sig behöver du också gräva ut, lägga markduk och fylla på med bärlager. Precis som för resten av grusgången. För att det ska bli riktigt snyggt behöver man också veta vad man gör. Om du är osäker kan det därför vara klokt att anlita en stensättare som gör jobbet åt dig. 

6. Lägg ut gruset

När du packat bärlagret och fixat en snygg kant kring grusgången är det dags för sista steget; att lägga ut topplager av grus.  En vanlig rekommendation är att lägga ett topplager av grus på 30 till 40 millimeter. 

Topplagret behöver till skillnad från bärlagret  inte komprimeras med vibrostamp. Det räcker med att kratta ut gruset så att grusgången får jämn och snygg yta.

Fall inte för frestelsen att lägga på ett alltför tjockt avslutande lager på din grusgång. Det kan ge känslan av att du sjunker ner i gruset och “pulsar” fram när du går på grusgången. Dessutom blir det onödigt dyrt. 

Vilket grus ska jag välja till min grusgång? 

Här kan du välja på flera olika alternativ beroende vilka egenskaper grusgången ska ha och hur du vill att den ska se ut.

Gårdsingel har länge varit populärt alternativ och ger grusgången ett vackert utseende. Eftersom singel har en rundad struktur är det också bekvämt att gå på. Det finns dock flera skäl som talar för att välja ett krossat grus som makadam istället för gårdssingel. 

Ett starkt sådant skäl är att singel är en typ av naturgrus som bildats och utvinns ur rullstensåsar. Det är därmed en ändlig naturresurs som kommer att ta slut förr eller senare. 

Rullstensåsarna är dessutom viktiga för landets vattenförsörjning, våra kulturlandskap och för den biologiska mångfalden. Naturgrus är också flera gånger dyrare än krossprodukter som makadam. 

Vi rekommenderar därför att du i första hand väljer ett krossat grus som makadam till din grusgång. Makadam  finns tillgängligt i flera olika nyanser som ljusgrå, röd makadam från granit och svart makadam som består av bergarten diabas. Det finns också makadam som består av en blandning av stenar i olika nyanser.

Ett annat alternativ som blivit alltmer populärt på senare år är dansk sjösten eller sjösingel som materialet också kallas.  Sjösten är precis som singel en naturprodukt som slipats på naturlig väg och fått en mjuk och rundad struktur.  Som namnet antyder utvinns sjösten från sjöar och hav istället för rullstensåsar som “vanlig” singel. Sjösten är därför ett miljömässigt bättre val än traditionell singel. 

Liknande artiklar

Grusa uppfart – så anlägger du en grusuppfart

En grusad uppfart är inte bara praktiskt för dig som vill åka bil ända fram till ytterdörren. Att lägga grus på uppfarten är även ett  snyggt och miljövänligt alternativ till en asfalterad uppfart. Dessutom är det något du kan göra själv med relativt enkla medel. I...