Transportledning & Beställning

Växel
Beställningar: 040-691 78 00
Faxnummer: 040-691 78 15

Se nedan för respekrive transportlednings öppetider. Växel är öppen helgfri vardag mellan klockan 7.00-17.00. Dag före helgdag stänger växel 13.30.

Anläggning
Öppettider: måndag-fredag 06.30-16.30
Jourtider: måndag-torsdag, 06.00-06.30, söndag-torsdag: 16.30-21.00
Beställningar: 046-280 79 20
Faxnummer: 046-280 79 25
Journummer: 046-280 79 29
Fakturafrågor: anlaggning@akkafrakt.se

Kranbilar
Öppettider: måndag-fredag 07.00-16.00
Jourtider: måndag-torsdag 06.30-07.00, söndag-torsdag: 16.00-21.00
Beställningar: 046-280 79 30
Faxnummer: 046-280 79 25
Journummer: 0709-114 936
Fakturafrågor: kranbilar@akkafrakt.se

Avfallstransporter/containers
Öppettider: måndag-fredag 07.00-16.00
Beställningar: 046-280 79 40
Faxnummer: 046-280 79 25
Journummer: 046-280 79 29
Fakturafrågor: order.miljo@akkafrakt.se

Anläggningsmaskiner
Öppettider: måndag-fredag 06.30-17.00
Beställningar: 046-280 79 46
Faxnummer: 046-280 79 25
Fakturafrågor: anlaggningsmaskiner@akkafrakt.se

Specialtransporter
Öppettider: måndag-fredag 07.00-16.00
Jourtider: måndag-torsdag 06.30-07.00, söndag-torsdag: 16.00-21.00
Beställningar: 040-691 78 76 
Faxnummer: 046-280 79 25
Journummer: 040-691 78 76
Fakturafrågor: maskinspecial@akkafrakt.se

Betong special
Öppettider: måndag-fredag 06.30-17.00
Beställningar: 044-780 30 72
Faxnummer: 044-780 30 75
Journummer: 044-780 30 60
Fakturafrågor: special@akkafrakt.se

Jordbruk
Öppettider: måndag-fredag 06.30-16.30
Jourtider: måndag-fredag 06.00-06.30, söndag-torsdag 16.30-21.00, fredag 16.00-16.30
Beställningar: 044-780 30 73
Faxnummer: 044-780 30
Journummer: 0709-114 925
Fakturafrågor: flak@akkafrakt.se

Distribution
Öppettider: måndag-fredag 06.30-16.30
Jourtider: måndag-fredag 06.00-06.30, söndag-torsdag 16.30-21.00
Beställningar: 040-691 78 60
Faxnummer: 040-691 78 65
Journummer: 040-691 78 69
Fakturafrågor: distribution@akkafrakt.se

Terminal/Lager Malmö
Öppettider: mådag-fredag 08.00-17.00
Beställnigar: 040-691 78 80
Faxnummer: 040-691 78 85
Fakturafrågor: infoterminal@akkafrakt.se

Dragbilar
Öppettider: måndag-fredag 06.30-17.00
Jourtider: måndag-fredag 06.00-06.30, söndag-torsdag 17.00-21.00
Beställningar: 040-691 78 70
Faxnummer: 040-691 78 65
Journummer: 040-691 78 74
Fakturafrågor: drag@akkafrakt.se

Flaktransporter
Öppettider: måndag-fredag 06.30-16.30
Beställningar: 044-780 30 73
Faxnummer: 044-780 30 76
Journummer: 0709-114 925
Fakturafrågor: flak@akkafrakt.se

BulkTEAM
Öppettider: måndag-fredag 08.00-16.30
Beställningar: 010-165 42 00
Journummer: 010-165 42 00
Fakturafrågor: bulk@bulkteam.se