Tempererade transporter

 

Tempererade transporter för temperaturkänsligt gods

Temperaturkänsligt gods kräver kontrollerad temperatur så att godset inte försämras under transporten. Våra kylbilar transporterar livsmedel, läkemedel och andra produkter som behöver hålla en viss temperatur. Vi utför kvalificerade kyltransporter i en garanterat obruten kylkedja så att din last når sin destination i perfekt skick.

Kylbil med stabil temperatur

En kylbil är en typ av lastbil som används för att transportera gods som är temperaturkänsligt. Kylbilar används ofta inom dagligvaruhandeln, men även inom livsmedelsindustrin, restauranger och cateringföretag.

Förpackade livsmedel, såsom frukt, grönsaker, kött, fisk och mejeriprodukter behöver hållas vid en konstant låg temperatur under transporten. Det är också vanligt att använda kylbilar för att transportera läkemedel då vissa läkemedel är känsliga för värme och kan skadas eller förlora sin effekt om de inte fraktas i en kontrollerad och stabilt låg temperatur.

Andra varor som behöver transporteras i kylbilar är växter och kosmetika. Många kosmetiska produkter är temperaturkänsliga och kan skadas av för höga temperaturer. Genom att transportera dem i kylbilar kan man säkerställa att de förblir i bra skick och att deras kvalitet bevaras.

Vår fordonsflotta består av cirka 135 kylbilar och distributionsfordon. Vi erbjuder en säker transport av dina kylvaror med en stabil temperatur under hela transporten. Oavsett vad du vill frakta så kommer kylbilen hålla lasten kall och fräsch under resan.

Kyltransport av högsta kvalitet

Vi tillhandahåller kyl transporter av högsta kvalitet vilket innebär att våra kylbilar har rätt utrustning och chaufförerna rätt kompetens för att hantera transport av kylvaror.

Lasten hanteras på ett ansvarsfullt sätt och vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att ditt gods hålls vid önskad temperatur under hela kyltransporten. Du kan vara säker på att dina produkter behåller sin kvalitet under transporten och når sin slutdestination i perfekt skick. Vi erbjuder kyltransport i temperatur från -22 till +8 grader.

Tempererade transporter i Skåne

Vi är experter inom kyltransport och levererar gods såsom växter, drycker, medicin, mat och annat som kräver transport vid rätt temperatur. Vårt fokusområde är Skåne med samlastningsterminaler i Malmö. Alla våra kylbilar är modernt utrustade och uppfyller krav på säkra leveranser av djupt frysta och kylvaror.

Ett tjugotal distributionsfordon kör dagligen planerade slingor och hämtar upp gods. Fordonen passerar de flesta orter i Skåne varje dag. Vi har en rad olika alternativ för att tillgodose dina transportbehov, inklusive kyl- eller frysbil.

Vill du hyra en kylbil?

Oavsett om du behöver hyra en kylbil för en enstaka körning eller om du har ett regelbundet behov av tempererade transporter, så kan vi erbjuda en lösning som passar dina önskemål. Kontakta oss gärna för att diskutera dina krav och behov.

Kontakta oss

    Mer information

    Specialtransporter

    Betongtransport