Betongelement som transporteras på ett säkert sätt.

Kontakta oss
Transport av betongelement

Prefabricerade betongelement behöver flyttas på ett säkert sätt från fabrik till monteringsplats. Det är där vi på AkkaFRAKT kommer in. Med specialkunskap om tillstånd, vägar som är farbara med speciallast, säkerhetsförankring, med mera, transporterar vi betongprodukterna till sin slutdestination. Det blir tryggt för både uppdragsgivare och övriga trafikanter.

Behöver du flytta en kran eller andra prefabricerade produkter kan vi hjälpa dig med det också.

Fordonsflotta: jumbotrailers, raka trailers. 

Kontakta oss
Blogg

Mer information

Specialtransport

Transport av betong