Tempererade transporter

Kontakta oss
Kretstrafik

Samlastning av kunders gods sker på AkkaFRAKTs terminaler i Malmö. Det är varor som levereras till bland annat industri-, och handelsföretag, kommuner samt privatpersoner i Sydsverige.

Ett tjugotal distributionsfordon kör dagligen planerade slingor och hämtar upp gods. Fordonen passerar de flesta orter i Skåne varje dag. Godset är av varierande slag med allt från papper till tryckeriet till livsmedel i kyl-/frysbilar. Med AkkaFRAKTs termotransportfordon utförs kvalificerad kyl- och frysdistribution i en garanterad obruten kylkedja.

Fordonsflotta: Cirka 135 stycken kyl/frys- och distributionsfordon.

Kontakta oss
Senaste

Mer information

Specialtransport

Transport av betong