Senaste

Nu finns byggprodukter i shopen!

AkkaFRAKT tar nu ytterligare ett steg för att hjälpa våra kunder med avfallsminimering. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete samarbetar vi med våra kunder för att rädda fullgott byggmaterial ifrån att bli avfall. På varje byggarbetsplats blir det material över, material som inte ens har packats upp från originalförpackning. Tidigare gick mycket av det materialet till återvinning men nu erbjuder vi våra kunder en lösning för att istället låta någon annan få användning av byggprodukterna. Som...

läs mer

Indexering av standardprislistor

Den 1 juli 2022 justerar AkkaFRAKT sina standardprislistor. Kunder med ramavtal och andra avtalskunder påverkas inte. Indexeringen per berört område: Miljö: 10,7 %Anläggning: 13,5 %Kran: 8,1 %Maskin Special: 11,4 % Vid frågor är ni välkomna att kontakta respektive säljare eller avdelning via telefon 0770-780 700 eller info@akkafrakt.se

läs mer
AkkaFRAKT startar ett nytt affärsområde

AkkaFRAKT startar ett nytt affärsområde

När andra ser problem med höga dieselpriser tänker AkkaFRAKT nytt, cirkulärt och hållbart. AkkaFRAKT har den stora glädjen att presentera vårt nya affärsområde: Hippocart Specialtransport. Detta avslöjades av VD:n Carl-Henrik Söderström på gårdagens presskonferens. - "Vi är oerhört stolta över detta, och ser det som en naturlig utveckling mot en mer hållbar produktion. Kärrorna är tillverkade av återvunnet material, och allt är givetvis komposterbart. Vi har redan avsatt en del av terminalen...

läs mer
Marknadens kraftiga prishöjningar framtvingar månadsvis justering av drivmedelspriser

Marknadens kraftiga prishöjningar framtvingar månadsvis justering av drivmedelspriser

AkkaFRAKT vill vara en hållbar partner för våra kunder, åkare och samarbetspartners. Senaste tidens svängningar och kraftiga prisökningar på drivmedel medför stora risker för vår verksamhet och vi vidtar därför nu ytterligare åtgärder för att reducera dessa. Från och med den 1 mars 2022 kommer AkkaFRAKT att införa ett drivmedelstillägg (”DMT”) på samtliga standardprislistor, vilket efterhand kan bli plus eller minus beroende på hur bränslepriserna på marknaden utvecklats. DMT kommer justeras...

läs mer
Kraftig minskning av bränsle och koldioxidutsläpp när Centrum Pile inleder samarbete med AkkaFRAKT

Kraftig minskning av bränsle och koldioxidutsläpp när Centrum Pile inleder samarbete med AkkaFRAKT

Påltillverkaren Centrum Pile expanderar med en ny produktionsanläggning i AkkaFRAKTS lokaler i Dalby i Skåne. I fastigheten finns fabrikslokal, kontor och lagerytor. Samtidigt inleds ett långsiktigt partnerskap mellan AkkaFRAKT och Centrum Pile, där AkkaFRAKT får i uppdrag att transportera material, pålar och ballast till och från anläggningen. Centrum Pile beräknar att den nya anläggningen tillsammans med den effektiva transportlösningen kommer att spara in mer än 240 000 liter bränsle och...

läs mer

Prisjustering av AkkaFRAKT:s standardprislistor

Den 1 december 2021 justerar AkkaFRAKT sina standardprislistor. Kunder med ramavtal och andra avtalskunder påverkas inte. Den osäkerhet i ekonomin och transportbranschen som varit under de tre första kvartalen 2021 har fortsatt, pådrivet av faktorer såsom råvaru- och komponentbrist. Inflationen är också på en rekordnivå och AkkaFRAKT har flera kostnadsökningar. En del av de ökningarna är också kopplade till vår omställning mot mer klimatsmarta transport- och logistiklösningar. Mot bakgrund av...

läs mer