Uppdatering! Viktig information gällande SYSAV och nya produktnamn för invägning

20 feb, 2023

Uppdatering 6/3 ifrån tidigare information:


Sysav har nu tagit beslut om att ta emot gips från AkkaFRAKT i Sorterbart avfall även efter 1 mars 2023. AkkaFRAKTs artikel byter därmed namn till ”Sorterbart avfall med gips/Mineralull 50%“.

Vår ambition är dock fortfarande att på sikt arbeta bort gips i “Sorterbart avfall”, något vi gör tillsammans med våra kunder och delägare.

Läs allt om den generella förändringen på SYSAVs hemsida här: 
​​​​​​​https://www.sysav.se/om-oss/pressrum/nyheter/forandringar-bland-produkter-for-industriavfall-458440/

Vid eventuella frågor och funderingar kopplat till processen, kontakta Mikael Nilsson, Produktionsutvecklingsledare mikael.nilsson@akkafrakt.se / 0709-114 959, eller Jimmy Zaar Teamledare Miljö, jimmy.zaar@akkafrakt.se / 0709-114 947