Nya investeringar banar väg för 74 ton

15 jan, 2021

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant när det kommer till senaste lösningar ifråga om fordon. Vi har bl.a. rustat upp i samband med nya reglerna som tillåter fordon på upp till 74 ton.

De nya reglerna är en följd av regeringens beslut att ändra i trafikförordningen och införa en ny bärighetsklass i vägnätet, BK 4, där tyngre fordon än tidigare tillåtna maxvikt på 64 ton har tillåtits att köra.

För att behålla en hög trafiksäkerhet på vägarna finns det en hel del tekniska krav de tyngre fordonen måste uppfylla. Kraven gäller bland annat stabilitet för att minska risken för vältning och sladd. Det ställs även krav på fordonens motorstyrka och backtagningsförmåga så att framkomligheten inte påverkas negativt.

Lastbilskombinationer för 74 ton är anpassade för den högre bruttovikten. Vikten fördelas på fler axlar vilket innebär att axeltrycket inte blir högre trots att fordonen väger mer och den uppenbara fördelen med den typen av fordon är ökad lastningsförmåga.

I syfte att ta vara på de nya möjligheterna har vi uppdaterat en del av fordonsflottan och ett resultat ut av det är bl.a. det fina 70 tons ekipaget, tillhörande Sandåkra Transport AB. 70 ton för ökad lastkapacitet och bibehållen smidighet.