Miljövänliga transporter

15 jul, 2021

Miljövänliga transporter handlar inte enbart om att ha fordon med låg miljöpåverkan i form av utsläpp. Vår transportledning lägger mycket av sin tid för att optimera transporterna så våra ekipage utför sina uppdrag med så lite tomkörning som möjligt. Färre rullade mil betyder mindre utsläpp, samt lägre slitage på både fordon och vägar. Detta görs dels genom att vart enskilt ekipage får transportuppdrag som utgår så nära från deras uppställningsort som möjligt, samt som i detta fall – kombinerad borttransport av massor med intransporter av jungfrumaterial. Då våra mottagningsanläggningar är strategiskt placerade med närhet till grus- och bergtäkter innebär detta minsta möjliga miljöpåverkan, och som en bonus, ett grymt effektivt upplägg för vår kund!