Dags att stalla in hästarna?

24 sep, 2021

Dags att stalla in hästarna? Då ska du även se till att ha en godkänd lösning för lagring av gödsel.

All gödsel oavsett antal djur skall lagras utan att läckage sker till mark och grundvatten. Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten och där skapa problem genom övergödning; igenväxning,
algblomning och höga nitrathalter i grundvattnet. Under hösten och vintern är
detta läckage störst eftersom det under denna period förekommer mycket
nederbörd och växterna då inte tar upp näringsämnen. Du som gödselproducent ansvarar för att gödseln lagras och hanteras på ett godtagbart sätt.

På din kommuns hemsida och i andra källor kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller för lagring av gödsel. Skulle gjutning av en godkänd gödselplatta inte kännas som nånting att gå vidare med kan gödselcontainer vara den optimala lösningen.
Lagrar du i container är att det dessutom lätt att transportera bort gödseln från stallet.

Vill du hyra en gödselcontainer av oss? Det är precis lika smidigt som att hyra en container för andra avfallsfraktioner och vi erbjuder samma goda service!

Besök vår hemsida https://akkafrakt.se/ eller kontakta oss på 0770-780 700, info@akkafrakt.se.