AkkaFRAKT blir medlem i LFM30!

2 jul, 2021

Till vänster: Carl-Henrik Söderström, VD på AkkaFRAKT; i mitten: Daniel Svensson, Affärsutvecklare Bygglogistik; till höger: Marcus Gunnarsson, Affärsutvecklingsledare.

Av regionens alla transportörer är AkkaFRAKT först ut att signera initiativet LFM30! Målet är att påskynda bygg & anläggningssektorns klimatomställning och att nå klimatneutralitet senast år 2030.

– Detta medlemskap  är en del av vårt utvecklingsarbete med målet att även i framtiden vara en självklar samarbetspartner till våra kunder. Vi jobbar med klimatfrågan redan, och våra kunders kravställning kring klimatfrågorna kommer att öka. Att vi ingår ett medlemskap i LFM30 visar med tydlighet både internt och externt att vi jobbar aktivt i frågan, säger Carl-Henrik Söderström, VD för AkkaFRAKT.

I takt med att våra kunder jobbar för ett minskat totalt transportbehov och mot bättre logistiklösningar måste vi utveckla vår verksamhet. Ett minskat totalt transportbehov innebär att vi behöver anpassa vårt tjänsteerbjudande i takt med de förändrade marknadsbehoven. I linje med att våra kunder vill minska sin miljöpåverkan måste även vi vara redo att erbjuda så klimatneutrala tjänster som möjligt. I medlemskapet med LFM30 får vi allt vi behöver för att navigera oss fram i detta arbete.

– Genom vårt medlemskap i LFM30 är vi med och påverkar de krav som komma skall, vi ger då åkerierna bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig inför nya kundkrav, säger Daniel Svensson, Affärsutvecklare Bygglogistik på AkkaFRAKT. 

En viktig pusselbit som medlemskapet bär med sig, är möjlighet till inflytande och samverkan med hela branschen. Vi ser fram emot ett tajtare samarbete med våra kunder och andra aktörer för att förstå varandras behov och utmaningar, för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för branschen att nå upp till miljömålet 2030.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att miljöoptimera din bygglogistik och hur vi tillsammans kan minska ditt totala transportbehov? Kontakta Daniel Svensson på daniel.svensson@akkafrakt.se eller 0709-114 937.