Leveransvillkor

Leveransvillkor för storsäck med material

 • AkkaFRAKT levererar på helgfria vardagar mellan 07.00-18.00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.
 • Leverans sker mellan 2-5 arbetsdagar eller enligt överenskommelse. OBS! Pallar med pellets levereras inom 10 arbetsdagar!
 • Det måste finnas utrymme på gatan så att kranbilar kan komma fram, minst 3 meter i bredd
 • Priserna är inklusive moms, material, säck och transport.
 • Säckarna är engångssäckar och vi tar inte tillbaka dem. Lämnas på närmaste återvinningscentral.
 • Markera med en käpp eller en pinne och en färgad plastpåse var storsäcken ska lämnas.
 • Tänk på att vi lyfter max 5 meter från lastbilen och att platsen inte får vara dold bakom träd, buskar eller liknande.
 • Om det saknas anvisning för lossningsplats ställer chauffören säckar på lämplig plats.
 • OBS! För leverans till Ven, vänligen kontakta oss för pris!

Leveransvillkor Container

 

Inledande bestämmelser

 1. Bestämmelser i dessa avtalsvillkor ska, om parterna inte avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll mellan AkkaFRAKT och kunden när denne beställer tjänsten hyra container.
 2. AkkaFRAKT reserverar sig för eventuella fel i informationen om hyra container – privat
 3. OBS! För leverans till Ven, vänligen kontakta oss för pris!

Beställning/avbeställning

 1. För att handla hos AkkaFRAKT måste kunden vara minst 18 år gammal och får inte ha förvaltare.
 2. Genomförd beställning innebär att kunden godkänner AkkaFRAKTs avtalsvillkor och samtycker till att nödvändiga kontaktuppgifter registreras i AkkaFRAKTs kundregister.
 3. Avbeställning skall ske via mejl till Webshop@akkafrakt.se senast klockan 12.00 max 2 dagar efter beställning.

Kundens skyldigheter

 1. Kunden ska se till att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att AkkaFRAKTs fordon kan utföra avtalad tjänst. Detta innebär bland annat att:
  a. det ska vara tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats
  b. vägens bredd ska vara minst 3 meter
  c. det ska vara fri höjd om minst 4,5 meter
  d. det skall vara 10 meter fri väg framför containern, vägen ska klara en tung lastbil.
 2. Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. AkkaFRAKT har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
  Kunden ansvarar för allt som läggs i container oavsett vem som lägger dit det. Exempel på avfall som inte får läggas i container är följande: Hushållsavfall, flytande avfall, elektronik, däck på fälg, däck utan fälg, och farligt avfall får inte läggas i containern. Ytterligare vägledning av vad farligt avfall och hushållsavfall är finns på Naturvårdsverkets hemsida.
 3. Är du osäker på hur avfallet ska sorteras? Kontakta miljo@akkafrakt.se. Vid felsortering debiteras kunden en avgift 2000 kr.
 4. Kunden ansvarar för att de uppgifter om avfallets ursprung, sammansättning, egenskaper, vikt, volym etc. som lämnas till AkkaFRAKT är fullständiga och riktiga. Om avfallet inte överensstämmer med lämnade uppgifter har AkkaFRAKT rätt till ersättning för de extra kostnader och det merarbete som detta kan föranleda.
 5.  Öppen container får ej fyllas över kanten, max 4 ton.
 6. Kunden är ersättningsskyldig för skador på AkkaFRAKTs egendom, den tid egendomen är i kundens vård.

AkkaFRAKTs skyldigheter

 1. AkkaFRAKT hämtar och lämnar på helgfria vardagar mellan 07:00-16:00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.
 2. Utställning av container sker mellan 2-5 arbetsdagar eller enligt överenskommelse.
 3. AkkaFRAKT ansvarar för att arbetet kan utföras med av AkkaFRAKTs personal rekommenderad resurs under förutsättning att kunden lämnat korrekt information om förutsättningarna för uppdraget.
 4. AkkaFRAKT ska kontakta kunden om något hindrat utförandet av beställning och informera om anledningen.