Betalning- & Leveransvillkor

Leveransvillkor för storsäck med material

 • AkkaFRAKT levererar på helgfria vardagar mellan 07.00-18.00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.
 • Leverans sker mellan 2-5 arbetsdagar eller enligt överenskommelse. OBS! Pallar med pellets levereras inom 10 arbetsdagar!
 • Det måste finnas utrymme på gatan så att kranbilar kan komma fram.
 • Priserna är inklusive moms, material, säck och transport.
 • Säckarna är engångssäckar och vi tar inte tillbaka dem. Lämnas på närmaste återvinningscentral.
 • Markera med en käpp eller en pinne och en färgad plastpåse var storsäcken ska lämnas.
 • Tänk på att vi lyfter max 5 meter från lastbilen och att platsen inte får vara dold bakom träd, buskar eller liknande.
 • Om det saknas anvisning för lossningsplats ställer chauffören säckar på lämplig plats.
 • OBS! För leverans till Ven, vänligen kontakta oss för pris!

Leveransvillkor Container

 

Inledande bestämmelser

 1. Bestämmelser i dessa avtalsvillkor ska, om parterna inte avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll mellan AkkaFRAKT och kunden när denne beställer tjänsten hyra container.
 2. AkkaFRAKT reserverar sig för eventuella fel i informationen om hyra container – privat
 3. OBS! För leverans till Ven, vänligen kontakta oss för pris!

Beställning/avbeställning

 1. För att handla hos AkkaFRAKT måste kunden vara minst 18 år gammal och får inte ha förvaltare.
 2. Genomförd beställning innebär att kunden godkänner AkkaFRAKTs avtalsvillkor och samtycker till att nödvändiga kontaktuppgifter registreras i AkkaFRAKTs kundregister.
 3. Avbeställning skall ske via mejl till Webshop@akkafrakt.se senast klockan 12.00 max 2 dagar efter beställning.

Kundens skyldigheter

 1. Kunden ska se till att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att AkkaFRAKTs fordon kan utföra avtalad tjänst. Detta innebär bland annat att:
  a. det ska vara tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats
  b. vägens bredd ska vara minst 3 meter
  c. det ska vara fri höjd om minst 4,5 meter
  d. det skall vara 10 meter fri väg framför containern, vägen ska klara en tung lastbil.
 2. Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. AkkaFRAKT har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
  Kunden ansvarar för allt som läggs i container oavsett vem som lägger dit det. Exempel på avfall som inte får läggas i container är följande: Hushållsavfall, flytande avfall, elektronik, däck på fälg, däck utan fälg, och farligt avfall får inte läggas i containern. Ytterligare vägledning av vad farligt avfall och hushållsavfall är finns på Naturvårdsverkets hemsida.
 3. Är du osäker på hur avfallet ska sorteras? Kontakta miljo@akkafrakt.se. Vid felsortering debiteras kunden en avgift 2000 kr.
 4. Kunden ansvarar för att de uppgifter om avfallets ursprung, sammansättning, egenskaper, vikt, volym etc. som lämnas till AkkaFRAKT är fullständiga och riktiga. Om avfallet inte överensstämmer med lämnade uppgifter har AkkaFRAKT rätt till ersättning för de extra kostnader och det merarbete som detta kan föranleda.
 5.  Öppen container får ej fyllas över kanten, max 4 ton.
 6. Kunden är ersättningsskyldig för skador på AkkaFRAKTs egendom, den tid egendomen är i kundens vård.

AkkaFRAKTs skyldigheter

 1. AkkaFRAKT hämtar och lämnar på helgfria vardagar mellan 07:00-16:00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.
 2. Utställning av container sker mellan 2-5 arbetsdagar eller enligt överenskommelse.
 3. AkkaFRAKT ansvarar för att arbetet kan utföras med av AkkaFRAKTs personal rekommenderad resurs under förutsättning att kunden lämnat korrekt information om förutsättningarna för uppdraget.
 4. AkkaFRAKT ska kontakta kunden om något hindrat utförandet av beställning och informera om anledningen.

Betalningsvillkor

Alla priser är inklusive moms.

Behandling av personuppgifter

 1. AkkaFRAKT lagrar kunds namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Uppgifterna används av AkkaFRAKT för följande ändamål:
 2. Information och marknadsföringsmaterial med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till kunden via e-post och sms endast av AkkaFRAKT med samarbetspartner.
 3. Kundens personuppgifter behandlas för planering, genomförande och uppföljning av AkkaFRAKTs kontakter med kunden.
 4. Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid kunden har en pågående relation med AkkaFRAKT och för en tid därefter då kunden kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos AkkaFRAKT.
 5. Kund har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av sina personuppgifter som förekommer.
 6. Kund kan när som helst vända sig till webshop@akkafrakt.se och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om sig ska rättas eller raderas.
 7. Kund kan när som helst skriftligen anmäla till webshop@akkafrakt.se att kunden motsätter sig behandling av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning. Kund kan också när som helst skriftligen anmäla till ordermottagningen att kunden motsätter sig att sina personuppgifter lämnas ut till annan för marknadsföringsändamål. Om kund vill avsluta kundrelationen helt behöver kunden meddela webshop@akkafrakt.se detta så att AkkaFRAKT kan radera uppgifterna.

Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från det datum som du har mottagit varan. Ångrar du köpet, ska du själv välja att ombesörja transporten och returnera varan senast på den 14 dagen efter mottagandet, eller returnera varan direkt vid ankomst. Väljer du att returnera varan med vår lastbil, ska du betala för returtransporten motsvarande leveranspriset.

Om du returnerar varan, skall den vara i samma skick/beskaffenhet som när du mottog varan. Detta betyder att ångerrätten kan bortfalla om produktens skick eller mängd inte är densamma som vid leverans. När ångerrätten tas i anspråk, kommer du att få dina pengar i retur efter att vi har mottagit produkten retur och kontrollerat att den uppfyller villkoren för ångerrätten. Pengarna återbetalas med banköverföring.

Reklamationsrätt

När du handlar på webshop@akkafrakt.se har du enligt gällande lag 24 månaders reklamationsrätt. Detta betyder, att du kan antingen få byta din vara, få pengarna i retur eller till ett reducerat pris, beroende på problemets art. Detta förutsätter naturligtvis att reklamationen är berättigad, och att bristen inte har uppstått på grund av felaktigt användande av produkten eller annan påverkan på grund av fel hantering. Varan skall vara ”orörd” och innehålla samma ursprungsmängd som vid mottagandet.

Reklamation ska göras snarast efter det att du har upptäckt problemet med varan. Om du reklamerar inom två månader efter att problemet upptäcks, kommer reklamationen att vara gällande. Vi återbetalar vidkommande fraktkostnader som du har fått i samband med returnering av varan, när reklamationen är korrekt. Kontaktupplysningar hittar du på kontaktsidan.

När du returnerar varan ber vi dig upplysa ordernummer samt en kort beskrivning av varans fel. Bifoga även en bild på produkten där varans fel blir tydligt. Reklamationsrätt gäller inte för felbeställning av varor på grund av bristande kunskap om den specifika produkten.

Retur Policy

För alla privat kunder som handlar på våra webshop erbjuder vi öppet köp inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköplagen som ger dig 14 dagars returrätt där du står för returfrakten. Läs mer om distansköpslagen i länken till konsumentverket här under. För alla returer gäller att varan är betald fullt ut vid leverans och att kunden är behjälplig med att fylla i våra retur dokument och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt frakt system.

Distansköpslagen
Läs mer om distansköpslagen