Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

28 dec, 2020

I Hyllieområdet håller Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad på att växa fram. Ett hus med stort intryck och litet avtryck. Med sin nyskapande arkitektur blir Hyllie Terrass ett av Sveriges mest hållbara kontorshus, byggt för att uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid. För att nå dit jobbar Skanska målinriktat med att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut. Och vi hjälper Skanska hela vägen från början till slut genom projektets alla faser. Just nu forslar vi bort schaktmassor. I projektets kommande skeden kommer vi att förse bygget med materialleveranser och avfallslösningar. Alla transporter inom detta projekt är, precis som hela projektet, 100% klimatneutrala.