Minskade utsläpp med Centrum Pile

20 dec, 2021

Påltillverkaren Centrum Pile expanderar med en ny produktionsanläggning i AkkaFRAKTS lokaler i Dalby i Skåne. I fastigheten finns fabrikslokal, kontor och lagerytor. Samtidigt inleds ett långsiktigt partnerskap mellan AkkaFRAKT och Centrum Pile, där AkkaFRAKT får i uppdrag att transportera material, pålar och ballast till och från anläggningen. Centrum Pile beräknar att den nya anläggningen tillsammans med den effektiva transportlösningen kommer att spara in mer än 240 000 liter bränsle och koldioxid motsvarande 600 000 kilo koldioxidekvivalenter per år.

Effektivare transporter

Centrum Pile ingår i den stora danska Aarsleff-koncernen och är Europas största tillverkare av pålar. Företaget satsar på hållbara och innovativa lösningar, exempelvis helautomatiserad produktion av armeringskorgar som gjuts in i betongpålarna, samt en jordvärmefunktion integrerad i betongpålarna. Sedan 2008 har Centrum Pile sin svenska tillverkning i Kollanda norr om Göteborg, men våren 2022 inviger de en mindre anläggning i AkkaFRAKTS lokaler i Dalby utanför Lund. Den nya anläggningen har en kapacitet på drygt 30 000 löpmeter per månad och skapar tio nya jobb i Dalby. Betongpålarna ska levereras till södra Sverige och Öresundsregionen – ett långsiktigt uppdrag som AkkaFRAKT tilldelats.

  • Den nya anläggningen är strategiskt placerad för att skapa effektivare transportflöden. Vi sparar in över 300 kilometer per leverans  genom att våra kunder i Öresundsregionen får leveranser från Dalby istället för Kollanda, vilket gör stor skillnad för miljön. Enligt våra beräkningar rör det sig om en bränslebesparing på över 240 000 liter och en koldioxidbesparing motsvarande 600 000 kilo koldioxidekvivalenter per år. Vi är måna om att välja samarbetspartners som också satsar på innovation och hållbarhet, vilket gjorde valet av AkkaFRAKT enkelt, berättar Lars Gustafsson, VD och operativt ansvarig Centrum Pile AB.

Långsiktigt avtal skapar nytta för regionen

Samarbetsavtalet löper över 15 år, med ett initialt transportavtal de första fem första åren. AkkaFRAKT utför transporter av material, pålar och ballast till och från fabriken. Huvudsakligen handlar det om specialtransporter, flödesoptimering samt in- och uttransporter. I framtiden finns det goda möjligheter att utveckla samarbetet med resurser inom anläggnings-, kran- och containertransporter.  

  • Det långsiktiga målet är att vi tillsammans ska skapa så stor miljönytta som möjligt. Centrum Pile är ett nytänkande företag som fokuserar på att hitta hållbara lösningar. I det här fallet kommer produktionen att använda närproducerat material och ballast. Samarbetet ligger helt i linje med vår miljöcertifiering och medlemskapet i LFM30 – ett hållbarhetsinitiativ för att uppnå fossilfri verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen innan 2030, berättar Carl-Henrik Söderström, vd på AkkaFRAKT. 

Nytt transport- och logistikcenter

AkkaFRAKT har inlett arbetet med att förnya det gamla Siporex-området i Dalby genom långsiktiga samarbeten och hyresgäster som bidrar till utvecklingen av regionen. Målet är att transformera det gamla industriområdet till ett modernt transport- och logistikcenter med hjälp nytänkande av hållbara affärer.

  • Vi är övertygade om att vårt samarbete gör nytta för industriområdet Dalby, som en gång i tiden var ett blomstrande näringscentrum. När Malmö och Lund växer ligger Dalby på optimalt läge, fortsätter Carl-Henrik Söderström.

För mer information, kontakta:

Carl-Henrik Söderström, VD AkkaFRAKT: carl-henrik.soderstrom@akkafrakt.se

Lars Gustafsson, VD Centrum Pile: lag@centrumpile.se