Anläggningstransporter till Södra stambanan

6 aug, 2020

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Här bidrar AkkaFRAKT med anläggningstransporter till och från hela arbetsplatsen!

En del av sträckan, Åkarp-Hjärup, byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Vid Klostergården i Lund byggs en helt ny station för Pågatågstrafik med en 250 meter lång perrong på vardera sida, och en ny tunnel för gång- och cykeltrafik.

Bygget startade hösten 2017. Fyra spår mellan Malmö och Lund beräknas vara i full drift i slutet av 2024.

Uppdraget utförs av NCC och OHL i konsortiet ”Joint Venture NCC/OHL” där parterna delar på ett totalt ordervärde om cirka 800 miljoner kronor. När detta stora infrastrukturprojekt blir färdigställt har NCC-OHL tillsammans med AkkaFRAKT på uppdrag av Trafikverket bidragit till en stor förbättring när det gäller gods och persontransporter i regionen.

Transporterna till och från projektet utförs i största mån av fossilfria drivmedel. Allt för att bidra till en grönare och mer hållbar framtid.