Senaste

Indexering av standardprislistor

Den 1 juli 2022 justerar AkkaFRAKT sina standardprislistor. Kunder med ramavtal och andra avtalskunder påverkas inte. Indexeringen per berört område: Miljö: 10,7 %Anläggning: 13,5 %Kran: 8,1 %Maskin Special: 11,4 % Vid frågor är ni välkomna att kontakta respektive säljare eller avdelning via telefon 0770-780 700 eller info@akkafrakt.se

läs mer
Marknadens kraftiga prishöjningar framtvingar månadsvis justering av drivmedelspriser

Marknadens kraftiga prishöjningar framtvingar månadsvis justering av drivmedelspriser

AkkaFRAKT vill vara en hållbar partner för våra kunder, åkare och samarbetspartners. Senaste tidens svängningar och kraftiga prisökningar på drivmedel medför stora risker för vår verksamhet och vi vidtar därför nu ytterligare åtgärder för att reducera dessa. Från och med den 1 mars 2022 kommer AkkaFRAKT att införa ett drivmedelstillägg (”DMT”) på samtliga standardprislistor, vilket efterhand kan bli plus eller minus beroende på hur bränslepriserna på marknaden utvecklats. DMT kommer justeras...

läs mer

Prisjustering av AkkaFRAKT:s standardprislistor

Den 1 december 2021 justerar AkkaFRAKT sina standardprislistor. Kunder med ramavtal och andra avtalskunder påverkas inte. Den osäkerhet i ekonomin och transportbranschen som varit under de tre första kvartalen 2021 har fortsatt, pådrivet av faktorer såsom råvaru- och komponentbrist. Inflationen är också på en rekordnivå och AkkaFRAKT har flera kostnadsökningar. En del av de ökningarna är också kopplade till vår omställning mot mer klimatsmarta transport- och logistiklösningar. Mot bakgrund av...

läs mer