Guide

Klicka på gällande område för att se vår materialguide.

Nya projekt på tomten, skall barnen få ny sandlåda, uppfarten ny beläggning, anlägga eller förbättra gräsmattan eller du behöver bli av med din gamla jord eller ditt trädgårdsavfall. I vår materialguide får du tips om vilket material ni behöver. Du kan välja om du vill ha materialet levererat i storsäck eller tippat på uppfarten. Tänk på att detta är generella rekommendationer och att vi inte kan ta ansvar för konstruktionerna då markförhållanden varierar. Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under avfallsäck.

Markera platsen där du vill att vi ställer säcken eller tippar materialet. Observera att säcken lyfts max 8 meter in på tomten och det är viktigt att se till att platsen inte är gömd bland träd och buskar.

Hur mycket behöver jag? 
1. Uppfart/Carport

Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av uppfart:

 • Makadam 4-8 
 • Makadam 8-11 
 • Stenmjöl 0-4 
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16
 • Bärlager 0-30

2. Häck

Vi har följande material för häckar:

 • Matjord, siktad
 • Gräsmattejord, Hasselfors
 • Trädgårdsjord, Hasselfors
 • Grönsaksjord, Hasselfors
 • Kompostjord
 • Trädplanteringsjord

3. Entrégång

Vi har följande material för anläggning av entrégång:

 • Makadam 4-8 
 • Makadam 8-11 
 • Stenmjöl 0-4 
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16

4. Gräsmatta

Vi har följande material för anläggning av gräsmattor:

 • Sandlådegrus
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Dressand 0,5-3
 • Matjord, siktad
 • Gräsmattejord, Hasselfors
 • Trädgårdsjord, Hasselfors
 • Grönsaksjord, Hasselfors
 • Kompostjord
 • Trädplanteringsjord

5. Dränering

Vi har följande material för dränering:

Dräneringsmakadam 4-16 
Dräneringsmakadam 8-22 
Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter. 

6. Sandlåda

Vi har följande material för sandlådor: 

Sandlådegrus
Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

7. Terrass

Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av terrass:

Makadam 4-8 
Makadam 8-11 
Stenmjöl 0-4 
Sättgrus 0-8
Sättgrus 0-4
Slitlager 0-16
Bärlager 0-30
Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

8. Trädäck

Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av trädäck:

Makadam 4-8 
Makadam 8-11 
Stenmjöl 0-4 
Dräneringsmakadam 4-16 
Sättgrus 0-8
Sättgrus 0-4
Slitlager 0-16
Bärlager 0-30
Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

9. Trädgårdsland

Vi har följande material för trädgårdslandet:

Matjord, siktad
Trädgårdsjord, Hasselfors
Grönsaksjord, Hasselfors
Kompostjord
Trädplanteringsjord
Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

10. Pool 

Vi har följande material för markarbeten vid poolanläggning:

Makadam 4-8 
Makadam 8-11 
Stenmjöl 0-4 
Sättgrus 0-8
Sättgrus 0-4
Slitlager 0-16
Bärlager 0-22

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

11. Mur

Vi har följande material för anläggning av murar:

Murblock
Makadam 4-8
Makadam 8-11
Stenmjöl 0-4
Gjutgrus 0-8
Sättgrus 0-8
Sättgrus 0-4
Slitlager 0-16
Bärlager 0-30

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.