Fakturafrågor

Har du fakturafrågor ska du kontakta den avdelning som du har lagt din beställning vid.

Hyresgäst
Är du hyresgäst och har frågor kring din hyresavi kontakta christina.roupe@akkafrakt.se,
040-691 78 08.

Anläggning
046-280 79 20
Fakturafrågor: anlaggning@akkafrakt.se

Kranbilar
046-280 79 30
Fakturafrågor: kranbilar@akkafrakt.se

Avfallstransporter/containers
046-280 79 40
Fakturafrågor: order.miljo@akkafrakt.se

Anläggningsmaskiner
046-280 79 46
Fakturafrågor: anlaggningsmaskiner@akkafrakt.se

Specialtransporter
040-691 78 76
Fakturafrågor: maskinspecial@akkafrakt.se

Betong special
Beställningar: 044-780 30 72
Fakturafrågor: special@akkafrakt.se

Jordbruk
044-780 30 73
Fakturafrågor: flak@akkafrakt.se

Distribution
040-691 78 60
Fakturafrågor: distribution@akkafrakt.se

AkkaLOGISTIC AB/Terminal
040-691 78 80
Fakturafrågor: infoterminal@akkafrakt.se

Dragbilar
040-691 78 70
Fakturafrågor: drag@akkafrakt.se

Flaktransporter
044-780 30 73
Fakturafrågor: flak@akkafrakt.se