Bygglogistik

Kontakta oss

 

Bygglogistik – en nyckel för effektiva och hållbara byggprojek

Bygglogistik handlar om att planera, organisera och koordinera flödet av material, utrustning och personal till och från en byggarbetsplats. Det finns många olika faktorer att beakta när det kommer till att hantera logistiken på ett bygge, och det är viktigt att ha kontroll över dessa för att säkerställa att projektet kan slutföras i tid samt på ett effektivt och klimatsmart sätt.

Bygglogistik hjälper ditt byggprojekt bli klart snabbare

En viktig aspekt av bygglogistik är att säkerställa att rätt material och utrustning finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kan innebära att olika leveranser måste samlas ihop och skickas tillsammans, för att undvika att materialet skickas i flera olika sändningar som kanske inte kommer samtidigt till arbetsplatsen. Det kan också innebära att man måste hitta lösningar för att hantera tunga lyft och få materialet in i huset, till exempel genom att använda en kranbil.

Vi garanterar oavbrutet byggarbete

En annan viktig faktor att beakta är att minimera störningar på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara svårt att arbeta om man ständigt blir avbruten av icke aviserade leveranser. Genom att ha en bra plan för logistiken och kontrollera leveranserna kan man minimera störningarna och säkerställa att arbetet kan fortsätta utan avbrott.

Klimatsmart bygglogistik

Bygglogistik handlar också om att minimera klimatavtrycket från bygget. Det kan till exempel innebära att man använder förnybara material, minskar mängden avfall som skapas och ser till att transporten är så effektiv som möjligt. Genom att ha kontroll över logistiken kan man också få en bild av hur mycket koldioxidutsläpp bygget orsakar, och hitta lösningar för att minimera dessa utsläpp.

Tjänster vi erbjuder inom bygglogistik

Vi  hjälper företag att få bättre kontroll över sin bygglogistik och erbjuder en mängd olika tjänster, bland annat: 

  • Samlastning av flera leverantörssändningar till en sändning, så att du har allt samlat till ditt nästa byggmoment.
  • Inbärningstjänster: Få rätt saker till rätt rum på rätt våningsplan utan att bryta ryggen.
  • Hantering av tunga lyft av våra skickliga och erfarna kranbilsförare.
  • Planeringsverktyg: Tillgång till planeringsportal där du får en tydlig bild av vilka sändningar som ankommit vårt lager och där du enkelt kan bestämma vilka du vill ha till din arbetsplats som en konsoliderad sändning.
  • CO2–avtryck: Vi skickar (efter varje projekt eller månadsvis) proaktivt en rapport med ert klimatavtryck samt med vilka förbättringar ni åstadkommit.
  • Optimerad avfallshantering: Lägre avfallskostnad, bättre källsortering samt enkel avfallsrapportering för farligt avfall.

Beställ bygglogistik

Kontakta oss och få bättre kontroll över din tid och dina leveranser. Ditt byggprojekt kommer bli avklarat i tid med ett minimalt klimatavtryck.

Baserat på era önskemål kan vi planera och kontrollera logistikflödet till och från arbetsplatsen för att säkerställa att ni får allt dit ni vill ha det, när ni vill ha det.

Bygglogistik skapar lägre kostnader, förbättrad arbetsmiljö, minskad risk för olyckor, snabbare byggprocess och även lägre miljöpåverkan.

Gratis uppstartsworkshop

Vi erbjuder en gratis workshop där vi tar fram en plan för hur mycket tid och pengar vi tillsammans kan spara i ert nästa bygge. Ta kontakt med oss redan idag, så tar vi fram en lösning som passar just ert projekt! 

Ring vår erfarna specialist så vägleder Jhonny dig och skräddarsyr en lösning.

Kontakta oss

Mer information

Specialtransporter

Betongtransport