Är du intresserad av att bli delägare?

Kontakta oss
AkkaFRAKT är en ekonomisk förening som ägs av cirka 140 egna åkeriföretagare/delägare.

Föreningen har de senaste åren vuxit snabbt och vi ser ett ökat behov av ytterligare fordon och delägare.

För att kunna lösa medlemskap behöver du ha en gedigen yrkesskicklighet och erfarenhet inom branschen. Det är också önskvärt att du har ett eller flera moderna fordon samt en ambition att vilja utveckla dig själv och AkkaFRAKT tillsammans med dina nya kollegor.

Är du intresserad och vill ha ytterligare information är du välkommen att höra av dig till någon av följande kontaktpersoner: Delägare Lars-Åke Larsson, fogsvansen@telia.com.

Det här vinner du på att vara delägare

  • Som delägare är du skyddad från kreditrisk genom föreningen.
  • En skicklig säljarkår sluter nya avtal fortlöpande och håller dig sysselsatt med att frakta gods.
  • En transportledning ger dig genomtänkta rutter och återtransporter.
  • Marknadsföring sköts av AkkaFRAKT och du får profilmaterial till alla dina fordon.
  • All fakturering sköts från huvudkontoret och du får hjälp om du har frågor.
  • Utbildning genom AkkaDEMIN som är AkkaFRAKTs utbildningsenhet. AkkaDEMIN samordnar och organiserar delägarnas och administrationens kompetenshöjande utbildningar. Kurserna leds av både egna och externa lärare. Exempel på utbildningar är Säkerhet på väg, Miljökurs, Hjälp på väg, Heta arbeten och Farligt gods ADR.
Kontakta oss
Senaste