Betalning- & Leveransvillkor

14 dagars öppet köp

Retur Policy

För alla privat kunder som handlar på våra webbshop erbjuder vi öppet köp inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköplagen som ger dig 14 dagars returätt där du står för returfrakten. Läs mer om distansköpslagen i länken till konsumentverket här under. För alla returer gäller att varan är betald fullt ut vid leverans och att kunden är behjälplig med att fylla i våra retur dokument och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt frakt system.

Special beställda varor samt rea och outletvaror som inte avbildas i ordinarie sortimentet tas som regel ej i retur, men vi tar det från fall till fall då vi strävar efter att du som kund skall känna dig nöjd och trygg med ditt köp.

Distansköpslagen

Läs mer om distansköpslagen

Det finns en färdig mall för ångerrätt på Konsumetverket som du hittar på konsumentverkets hemsida och på länken här under, men du är givetvis alltid välkommen att mejla eller ringa oss så hjälper vi dig snabbt och smidigt.

Leverans- och villkor för att hyra container

Beskrivning av tjänsten Tjänsten hyra container omfattar utställning, hemtagning och hyra av container samt behandling av avfall. Ytterligare information om denna tjänst finns på akkafrakt.se.

Inledande bestämmelser

 1. Bestämmelser i dessa avtalsvillkor ska, om parterna inte avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll mellan AkkaFRAKT och kunden när denne beställer tjänsten hyra container.
 2. AkkaFRAKT reserverar sig för eventuella fel i informationen om hyra container – privat.

Beställning/avbeställning

 1. För att handla hos AkkaFRAKT måste kunden vara minst 18 år gammal och får inte ha förvaltare.
 2. Genomförd beställning innebär att kunden godkänner AkkaFRAKTs avtalsvillkor och samtycker till att nödvändiga kontaktuppgifter registreras i AkkaFRAKTs kundregister.
 3. Avbeställning av tjänsten kan endast ske under kontorstid fram till kl 12.00 dagen innan utställning, eller hemtagning, är beställd.
 4. Avbeställning kan endast ske per telefon till AkkaFRAKTs ordermottagning.
 5. Beställningar och avbeställningar per telefon kan göras till AkkaFRAKTs ordermottagning på ordinarie öppettider. Dessa är anslagna på akkafrakt.se/kontakt eller akkafrakt.se/kontakt/ transportledning. Förfrågan att hyra container kan göras via akkafrakt.se/privat/container dygnet runt.
 6. Eventuell kreditprövning sker. Om en sådan kreditprövning utfaller negativt förbehåller sig AkkaFRAKT rätten att vägra utföra uppdraget, även i de fall då beställning redan accepterats.

Kundens skyldigheter

 1.  Kunden ska se till att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att AkkaFRAKTs fordon kan utföra avtalad tjänst. Detta innebär bland annat att:
  a. det ska vara tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats
  b. vägens bredd ska vara minst 3 meter
  c. det ska vara fri höjd om minst 4,5 meter
  d. det skall vara 10 meter fri väg framför containern
  e. vägen ska klara en tung lastbil, alltså minst en BK 1 väg.
 2. Om containern ska placeras på annan plats än kundens privata tomt, kontakta kundtjänst.
 3. Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. AkkaFRAKT har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
 4. Om AkkaFRAKT vid ankomst till platsen för utställning, eller hämtning, av containerns inte tillåts utföra tjänsten eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande, debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.
 5. Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det. Exempel på avfall som inte får läggas i behållaren finns under rubriken Avfall som inte täcks av tjänsten Hyra container – privat. Är du osäker på hur avfallet ska sorteras, kontakta ordermottagningen. Vid felsortering debiteras kunden en avgift.
 6. Kunden ansvarar för att de uppgifter om avfallets ursprung, sammansättning, egenskaper, vikt, volym etc. som lämnas till AkkaFRAKT är fullständiga och riktiga. Om avfallet inte överensstämmer med lämnade uppgifter har AkkaFRAKT rätt till ersättning för de extra kostnader och det merarbete som detta kan föranleda.
 7. Kunden ansvarar för att följa trafiksäkerhetsregler kring lastning: Container öppen max 10 ton, Container täckt max 10 ton, Schaktflak öppen max 10 ton. Öppen container får ej fyllas över kanten.
 8. Kunden är ersättningsskyldig för skador på AkkaFRAKTs egendom, den tid egendomen är i kundens vård.

AkkaFRAKTs skyldigheter

 1. AkkaFRAKT hämtar och lämnar på helgfria vardagar mellan 07:00-16:00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.
 2. Utställning kan ske tidigast efterföljande arbetsdag om beställning läggs före kl 12.00. Läggs beställning efter kl 12.00 är tidigaste utställningsdag andra arbetsdagen efter beställningsdatum.
 3. AkkaFRAKT ansvarar för att arbetet kan utföras med av AkkaFRAKTs personal rekommenderad resurs under förutsättning att kunden lämnat korrekt information om förutsättningarna för uppdraget.
 4. AkkaFRAKT ska kontakta kunden om något hindrat utförandet av beställning och informera om anledningen.

Fakturering och betalning

 1. Betalningsvillkor är 15 dagar mot faktura eller förskottsbetalning.
 2. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag samt dröjsmålsränta enligt lag.

Avfall som inte täcks av tjänsten Hyra container – privat
Hushållsavfall, flytande avfall, elektronik, däck på fälg, däck utan fälg, och farligt avfall får inte läggas i containern. Ytterligare vägledning av vad farligt avfall och hushållsavfall är finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Reklamationer och tvister
Reklamationer ska utan dröjsmål anmälas till AkkaFRAKT

Behandling av personuppgifter

 1. AkkaFRAKT lagrar kunds namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Uppgifterna används av AkkaFRAKT för följande ändamål:
 2. Information och marknadsföringsmaterial med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till kunden via e-post och sms endast av AkkaFRAKT med samarbetspartner.
 3. Kundens personuppgifter behandlas för planering, genomförande och uppföljning av AkkaFRAKTs kontakter med kunden.
 4. Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid kunden har en pågående relation med AkkaFRAKT och för en tid därefter då kunden kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos AkkaFRAKT.
 5. Kund har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av sina personuppgifter som förekommer.
 6. Kund kan när som helst vända sig till ordermottagning och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om sig ska rättas eller raderas.
 7. Kund kan när som helst skriftligen anmäla till ordermottagningen att kunden motsätter sig behandling av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning. Kund kan också när som helst skriftligen anmäla till ordermottagningen att kunden motsätter sig att sina personuppgifter lämnas ut till annan för marknadsföringsändamål. Om kund vill avsluta kundrelationen helt är behöver kunden meddelar detta så att AkkaFRAKT kan radera uppgifterna.

Ändring av villkor

 1. Vid beställningstillfället angivna villkor gäller till dess parternas samtliga förpliktelser är uppfyllda.
 2. Förändringar i villkor kan ske.

Uppdaterat 2015-03-02

14 dagars öppet köp

Retur Policy

För alla privat kunder som handlar på våra webbshop erbjuder vi öppet köp inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköplagen som ger dig 14 dagars returätt där du står för returfrakten. Läs mer om distansköpslagen i länken till konsumentverket här under. För alla returer gäller att varan är betald fullt ut vid leverans och att kunden är behjälplig med att fylla i våra retur dokument och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt frakt system.

Special beställda varor samt rea och outletvaror som inte avbildas i ordinarie sortimentet tas som regel ej i retur, men vi tar det från fall till fall då vi strävar efter att du som kund skall känna dig nöjd och trygg med ditt köp.

Distansköpslagen

Läs mer om distansköpslagen

Det finns en färdig mall för ångerrätt på Konsumetverket som du hittar på konsumentverkets hemsida och på länken här under, men du är givetvis alltid välkommen att mejla eller ringa oss så hjälper vi dig snabbt och smidigt.

Vad får läggas i container/storsäck?

Följande saker får EJ läggas i container eller storsäck

Farligt Avfall
Exempel oljerester, oljefilter, bilbatterier, lösningsmedel, färg, bekämpningsmedel.

Asbest
Exempel isolering, vägg- och takbeklädnader.

Kylar o Frysar
Kontakta respektive kommuns renhållning.

El- och elektronikskrot
Exempel

 • Elprodukter som används i hushållet såsom spisar, tvättmaskiner och diskmaskiner
 • Elektriska handverktyg, kaffekokare, elvispar, trädgårdsredskap
 • IT utrustning såsom datorer, bildskärmar och skrivare
 • Telekomutrustning såsom mobiltelefoner, laddare
 • Tv-utrustning såsom tv-apparater, video, förstärkare, högtalare
 • Elektriska medicin- och laboratorieutrustningar
 • Övriga elapparater , -kamera, fotoutrustning, -klockor, -spel, -leksaker, elektriska, ljuskällor, armaturer
 • Bilelektrisk utrustning, startmotorer, generatorer

Däck
Lämnas på Svenska Däcks mottagningsstationer.

Sorteringsavgift tillkommer för felsorterat avfall! Minimum 2000 kr.

Kontakta gärna oss på 046-280 79 40 om du undrar över något.

Köp naturmaterial i vår webbshop

Grus i Skåne är en webbshop där kan du beställa och köpa sand, grus, sten och jord för hemleverans i Skåne. Du kanske behöver grus till att bygga din egen väg, jord till din trädgård eller sand till en sandlåda till barnen? Här köper du naturmaterialen som behövs för ett bra underarbete.

Grus i Skåne hjälper dig också med information om vilken typ av naturmaterial som passar var samt materialens respektive  egenskaper. I vår guide får du tips om vilken typ av sand, grus, sten eller jord du ska använda till ditt underarbete. Materialet beställer du sedan under Produkter.

Pris för 2:a och följande säckar 10% rabatt. Beställs olika material betalar ni fullt pris på den dyraste varan.

Få din beställning levererad hem till dörren i storsk och på pall

Vi levererar sand, grus, sten, jord och andra naturmaterial förpackat i storsäckar direkt till din tomt.

Fördelarna är många – du slipper hyra släpkärra, lasta på och av och får inget överblivet material på gräsmattan eller uppfarten.

På denna webbsida kan du endast beställa material i storsäckar och pall. Varje säck väger c:a 1 ton. För lösviktsbeställning var god ring 046-280 79 20 för mer information.

Leveransvillkor

 • Beställning gjord senast torsdag kl 14.00 levereras fredag samma vecka mellan klockan 7.00-17.00. Om fredag är en helgdag kommer leveransen dagen innan, det vill säga torsdag. Då måste beställning göras senast onsdag klockan 14.00.
 • All leverans sker i storsäck som innehåller cirka 1 ton material om inget annat anges.
 • Det måste finnas utrymme på gatan så att kranbilar kan komma fram.
 • Priserna är inklusive moms, material, säck och transport.
 • Säckarna är engångssäckar och vi tar inte tillbaka dem. Lämnas på närmaste återvinningscentral.
 • Markera med en käpp eller en pinne och en färgad plastpåse var storsäcken ska lämnas. Tänk på att vi lyfter max 8 meter från lastbilen och att platsen inte får vara dold bakom träd, buskar eller liknande. Om det saknas anvisning för lossningsplats ställer chauffören säckar på lämplig plats.