Du kan välja på tre olika avfall att slänga i containern. Läs nedan vilket avfallsalternativ som passar dig bäst. Kontakta vår ordermottagning på order.miljo@akkafrakt.se eller 046-280 79 40 om du har annat avfall som du vill kasta.

Avfall i storsäck

Avfall i storsäck

Vid renovering, flyttning, vårstädning av trädgården eller garagerensning är det bekvämt att beställa bortforsling av skräp. Beställ då en storsäck för avfall av oss. Vi skickar säcken med post, du fyller den med skräp och kontaktar oss när den ska hämtas. Vi hämtar med kranbil som normalt når c:a 8 meter in på tomten. Säcken får inte stå skymd bakom exempelvis buskar eller hus. Vi tar inte emot, farligt avfall, förorenat avfall eller elavfall i säckarna. Vi avgör vilka typer av material som klassas som detta.

Pris: kr

Material
Trädgardsavfall

Trädgårdsris, grenar, klipp från träd och buskar, löv, gräs, mossa, barr, bark, blommor och vissna plantor.

Säckar eller plastkrukor lämnas i containern för brännbart grovavfall eller i särskilt utställda behållare. Avfallet får inte innehålla jord, sten, rotvältor, stubbar och grövre stammar. (oavsett storlek och mängd).

Blandat avfall, med gips och isolering

Med gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Blandat avfall, utan gips och isolering

Utan gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Antal storsäckar:

Lägg till

Pris: kr

12 kubikmeter container

12 kubikmeter
 • Pris per dag: kr
 • Utsättningsavgift: kr
 • Tömningsavgift: kr

 • Rörlig del inklusive moms:

 • Trädgårdsavfall: kr/ton
 • Blandat, med och gips och isolering: kr/ton
 • Blandat, med gips & isolering: kr/ton
 • Inklusive förbränningsskatt

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

Material
Trädgardsavfall

Trädgårdsris, grenar, klipp från träd och buskar, löv, gräs, mossa, barr, bark, blommor och vissna plantor.

Säckar eller plastkrukor lämnas i containern för brännbart grovavfall eller i särskilt utställda behållare. Avfallet får inte innehålla jord, sten, rotvältor, stubbar och grövre stammar (oavsett storlek och mängd).

Blandat avfall, med gips och isolering

Med gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Blandat avfall, utan gips och isolering

Utan gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Antal containrar:

Lägg till

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

10 kubikmeter container

10 kubikmeter
 • Pris per dag: kr
 • Utsättningsavgift: kr
 • Tömningsavgift: kr

 • Rörlig del inklusive moms:

 • Trädgårdsavfall: kr/ton
 • Blandat med gips & isolering : kr/ton
 • Blandat utan gips & isolering : kr/ton
 • Inklusive förbränningsskatt

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

Material
Trädgardsavfall

Trädgårdsris, grenar, klipp från träd och buskar, löv, gräs, mossa, barr, bark, blommor och vissna plantor.

Säckar eller plastkrukor lämnas i containern för brännbart grovavfall eller i särskilt utställda behållare. Avfallet får inte innehålla jord, sten, rotvältor, stubbar och grövre stammar. (oavsett storlek och mängd).

Blandat avfall, med gips och isolering

Med gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Blandat avfall, utan gips och isolering

Utan gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Antal containrar:

Lägg till

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

7 kubikmeter container

7 kubikmeter
 • Pris per dag: kr
 • Utsättningsavgift: kr
 • Tömningsavgift: kr

 • Rörlig del inklusive moms:

 • Trädgårdsavfall: kr/ton
 • Blandat, med gips & isolering: kr/ton
 • Blandat, med gips & isolering: kr/ton
 • Inklusive förbränningsskatt

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

Material
Trädgardsavfall

Trädgårdsris, grenar, klipp från träd och buskar, löv, gräs, mossa, barr, bark, blommor och vissna plantor.

Säckar eller plastkrukor lämnas i containern för brännbart grovavfall eller i särskilt utställda behållare. Avfallet får inte innehålla jord, sten, rotvältor, stubbar och grövre stammar. (oavsett storlek och mängd).

Blandat avfall, med gips och isolering

Med gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Blandat avfall, utan gips och isolering

Utan gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Antal containrar:

Lägg till

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

22 kubikmeter container

22 kubikmeter
 • Pris per dag: kr
 • Utsättningsavgift: kr
 • Tömningsavgift: kr

 • Rörlig del inklusive moms:

 • Trädgårdsavfall: kr/ton
 • Blandat, med gips & isolering: kr/ton
 • Blandat, utan gips & isolering: kr/ton
 • Inklusive förbränningsskatt

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr

Material
Trädgardsavfall

Trädgårdsris, grenar, klipp från träd och buskar, löv, gräs, mossa, barr, bark, blommor och vissna plantor.

Säckar eller plastkrukor lämnas i containern för brännbart grovavfall eller i särskilt utställda behållare. Avfallet får inte innehålla jord, sten, rotvältor, stubbar och grövre stammar. (oavsett storlek och mängd).

Blandat avfall, med gips och isolering

Med gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Blandat avfall, utan gips och isolering

Utan gips och isolering. Byggavfall från privata hushåll, i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll.

Får ej innehålla: Farligt avfall, Elektronik, Flytande avfall, Matavfall, Hushållsavfall, Bildäck. Om tegel, betong och jord läggs i containern är den totala lasthöjden i containern 60 cm. Detta gäller även om man blandar med annat material.

Antal containrar:

Lägg till

Uppskattat pris, baserat på 1 ton avfall: kr