Avfallshantering

 

Avfallshantering för företag

Alla företag, oavsett sin verksamhet, producerar avfall. Det kan handla om restprodukter, överblivna material, förpackningar eller andra typer av avfall. Avfallstypen varierar beroende på verksamhet. Ett kontor genererar till exempel ett annat typ av avfall jämfört med ett byggföretag. Kontor producerar oftast papper, matrester, plastförpackningar och elektroniskt avfall. Å andra sidan genererar ett byggföretag betydligt mer avfall såsom byggmaterial, sten, betong, trä, plast och kemikalier.

Vi hjälper er att hantera alla typer av avfall, stora mängder som små, oberoende av er verksamhet. Om ni behöver specialanpassade behållare och kärl, har vi kontakt med tillverkare och smeder för att kunna specialanpassa behållare efter just era behov.

Att hantera avfall på ett effektivt och miljövänligt sätt är viktigt för alla företag och verksamheter. Vi på AkkaFRAKT är specialiserade på avfallshantering av olika typer såsom förpackningar, metallskrot, kartong, glas, plast, papper, och även farligt avfall. Vi förstår att varje verksamhet har sina egna specifika behov och krav på hur avfallshanteringen behöver utformas för att passa in. Därför erbjuder vi en mängd olika lösningar för att passa era behov. Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er.

Regler för avfallshantering som är bra att känna till

Syftet med reglerna är att minimera mängden avfall som hamnar på deponier eller i naturen och att säkerställa att avfallet hanteras på ett miljövänligt och säkert sätt. Företag och verksamheter har olika regler för hantering av avfall.

En av de vanligaste reglerna är att företag och verksamheter måste sortera sitt avfall i olika fraktioner. Detta innebär att avfallet delas upp i olika kategorier, till exempel plast, papper, metall, glas och farligt avfall, för att underlätta återvinning och behandling.

Här är några exempel på vanliga regler för avfallshantering för företag:

 • Källsortera avfallet

Detta innebär att separera olika typer av avfall för att möjliggöra återvinning och återanvändning. Exempelvis ska papper och kartong sorteras separat från plast och metall.

 • Använd rätt typ av avfallshanteringsutrustning

Det kan handla om olika typer av kärl och behållare beroende på vilken typ av avfall det gäller.

 • Följ regler för farligt avfall

Om ditt företag hanterar farligt avfall är det extra viktigt att följa de regler som finns för detta. Farligt avfall ska hanteras på ett särskilt sätt för att minimera riskerna för miljön och för människors hälsa.

Farligt avfall

Reglerna för farligt avfall är särskilt strikta. Farligt avfall, till exempel kemikalier och batterier, utgör en särskild utmaning eftersom det kan orsaka allvarliga hälso- och miljörisker. Dessa material måste hanteras på ett säkert sätt och det krävs ofta specialutbildad personal för att hantera dem korrekt. Felaktig hantering av farligt avfall kan leda till allvarliga konsekvenser för både människor och miljö, som exempelvis förorening av mark och vatten. Vi på AkkaFRAKT är experter inom avfallshantering och har alla nödvändiga tillstånd för att hantera farligt avfall.

Insamling och transport av avfall

Vi på AkkaFRAKT förstår att miljön är viktig för oss alla. Därför strävar vi efter att ta hand om avfallet på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi arbetar med avfallshantering som uppfyller samtliga miljökrav och tar ansvar för att avfallet hanteras på ett säkert och sätt.

Våra tjänster omfattar både avfallshantering inne i verksamheten och transport av avfallet till lämpliga hanteringsplatser. Ni bestämmer utifrån er verksamhet om fasta hämtningsdagar eller om ni vill ringa och beställa när behållare och containers är fulla.

Vår fordonsflotta och vårt utbud av containrar består av ett 40-tal liftdumpers och lastväxlare samt 3 000 containrar i varierande utförande för olika ändamål.

Avfallshantering i Malmö

Vår park inom återvinning är strategiskt utplacerad i Skåne för att kunna tillgodose era avfallstransporter med kort varsel. Våra fordon har tillstånd för transport av såväl avfall som farligt avfall.

Ni bestämmer utifrån er verksamhet om fasta hämtningsdagar och klockslag, eller om ni vill ringa och beställa när behållare och containrar är fulla.

Kontakta oss idag för att hitta en skräddarsydd lösning inom avfallshantering som passar er företag.

Kontakta oss

  Privatperson?

  Behöver du en avfallssäck? Se vår webbshop för vad som passar dig.

   

   

  Logistiklösningar

  Lagerhållning

  Tredjepartslogistik