Anläggningsbil – En effektiv byggprocess kräver expertis!

 

Anläggningsbilar för alla typer av arbeten

AkkaFRAKT utför alla typer av uppdrag inom anläggningstransporter såsom transport av utrustning, verktyg, löst material, små och stora anläggningsmaskiner samt andra föremål som krävs för bygg- och anläggningsprojekt. Dessa transporter sker med anläggningsbilar som har kraft för att kunna hantera tunga laster.

Anläggningsbilar är en typ av fordon som oftast används inom bygg- och anläggningsbranschen för att exempelvis transportera grus, bergkross, och jordprodukter. Anläggningsfordon har en öppen tippflak som lätt kan vinklas när man avlastar materialet. Detta gör det möjligt att enkelt få materialet på den platsen där det behövs.

Anläggningsbilar finns i olika storlekar beroende på vilken typ av arbete ska utföras. Vår park består av allt från mindre bilar, som lättare kan manövreras och därför användas i trånga utrymmen, till stora bilar som kan användas för stora massförflyttningar, exempelvis
förorenade schaktmassor.

Anläggningsfordon anpassade efter dina behov

Vi har en spetskompetens inom effektiva logistiklösningar vid såväl större som mindre byggprojekt. Våra kunder får ett flöde av material till sina byggarbetsplatser som är både tidseffektivt, kostnadseffektivt och miljövänligt.

Genom att involvera oss tidigt i byggprocessen kan vi med vår spetskompetens hjälpa till att optimera och planera anläggningstransporter, men även råda var massor ska avsättas och komma med förslag på materialval för att kostnadsoptimera inköpen. Vi skräddarsyr en lösning med anläggningstransporter som passar just ditt projekt.

Anläggningsbilar är ett viktigt verktyg inom bygg- och anläggningsbranschen eftersom den gör det möjligt att utföra arbeten snabbt, effektivt och säkert. AkkaFRAKT anlitas flitigt vid stora infrastrukturella projekt där kapacitetsbehovet kan växla snabbt. Genom vårt breda utbud klarar vi av att tillsätta en stor mängd resurser på kort tid.

Exempel på användningsområden för en anläggningsbil:

För varje uppdrag har vi en anläggningsbil som är skräddarsydd för att utföra just det
arbetet. Alla transporter planeras noggrant med kundens behov och önskemål i fokus.

Vill du hyra en anläggningsbil?

Behöver du transportera byggmaterial till och från en byggarbetsplats? Vi har en stor park av anläggningsbilar med erfarna förare så att du kan vara säker att din last transporteras på ett tryggt och säkert sätt. Våra anläggningstransporter omfattar drygt 90 fordon av olika slag.

Hos oss kan du hyra:

Vi hjälper dig att lasta, lossa och lyfta tunga material. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Skåne med huvudfokus på Malmöregionen. Vill du veta mer? Ring våra transportledare så hjälper de dig!

AkkaFRAKT erbjuder pålitliga och effektiva logistik- och transportlösningar och vi ser alltid till att utföra vårt jobb av stolta medarbetare vidare till nöjda kunder. Bland våra kunder – företag i byggsektorn, tillverkningsindustrier och livsmedelshandlare, men även privatpersoner. Vårt mål är att kunna erbjuda rätt bil till rätt jobb.

På AkkaFRAKT kombinerar vi nytänkande med yrkesskicklighet och vår främsta ledstjärna är kvalitet i alla led av processen. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med anläggningstransporter för ditt byggprojekt.

Kontakta oss

    Mer inom bygg & anläggning

    Kranbilar

    Anläggningsmaskiner

    Bygglogistik