Anläggningsbil – En effektiv byggprocess kräver expertis!

Kontakta oss
Vi har fordonskombinationer anpassade för dina behov.

Vi utför alla typer av uppdrag inom anläggningstransporter samt leveranser av grus-, berg-, kross-, och jordprodukter och vi tar även hand om förorenade schaktmassor. Vi har en spetskompetens inom effektiva logistiklösningar då vi vet hur viktigt det är att få till ett kostnadseffektivt flöde av material till såväl stora som mindre byggprojekt. Det sparar både tid och pengar och är mer skonsamt för miljön.

Genom att involvera oss tidigt i byggprocessen kan vi med vår spetskompetens hjälpa till att optimera och planera transporter, men även råda var massor ska avsättas och komma med förslag på materialval för att kostnadsoptimera inköpen.

AkkaFRAKT anlitas flitigt vid stora infrastrukturella projekt där kapacitetsbehovet kan växla snabbt och genom vårt breda utbud klarar vi av att tillsätta mycket resurser på kort tid med en fordonskombinationer anpassad för dina behov.

Dessutom erbjuder vi miljövänliga Dustex för vägunderhållning. Dustex är en effektiv och miljövänlig bindning av grus och damm på grusvägar som minskar dammproblem och ökar trafiksäkerheten, samtidigt som vägens yta stärks. När du väljer Dustex istället för salt minskas framtida behov för att lägga på nytt grus och efterhyvlingsarbeta avsevärt. Genom att använda Dustex kan man minska kostnaderna och höja kvaliteten!

AkkaFRAKT hjälper dig med pålitliga och effektiva logistik- och transportlösningar och vi ser alltid till att utföra vårt jobb av stolta medarbetare vidare till nöjda kunder. På AkkaFRAKT kombinerar vi nytänkande med yrkesskicklighet och vår främsta ledstjärna är kvalitet i alla led av processen.

Kontakta oss
Senaste

Mer information

Anläggningsfordon

Kranbilar

Anläggningsmaskiner

Flaktransporter