Allmänna villkor

Kontakta oss

  Integritetspolicy

  AkkaFRAKT värnar om den personliga integriteten. Denna policy redogör för hur och varför vi behandlar personuppgifter. Vid frågor gällande integritetsskydds, vänligen kontakta oss på info@akkafrakt.se.

  Beskrivning av vår behandling av personuppgifter

  Vi behandlar personuppgifter enligt denna integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning inklusive EU:s Dataskyddsförordning.

  AkkaFRAKT behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  Tillhandahållande av tjänster och produkter

  Vi använder kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnat till oss i syfte att tillhandahålla dig produkten eller tjänsten. Dessa uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsten. Laglig grund för behandlingen är fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser.

  Webbplats

  I samband med att du besöker vår hemsida samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, t.ex. IP adresser & cookies. Detta görs för statistiska ändamål och för systemadministration. Laglig grund för behandlingen är intresseavvägning.

  Jobbansökningar

  Personuppgifter som lämnats av dig via jobbansökningar sparas på separat plats. Laglig grund för behandlingen är intresseavvägning.

  Marknadsföring/event

  När du blir registrerad som kund hos oss eller anmäler dig till ett event kommer vi att använda den informationen du lämnat för aktuellt syfte, liksom för marknadsföring och kommunikation. Laglig grund för behandlingen är intresseavvägning.

  Hur AkkaFRAKT behandlar personuppgifterna:

  AkkaFRAKT behandlar endast personuppgifter för de syften de samlats in. De sparas inte längre än nödvändigt för det aktuella syftet. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla personuppgifterna säkra har vidtagits och en intern policy för säker behandling av personuppgifter är framtagen.

  Vem AkkaFRAKT delar personuppgifterna till:

  För vissa ändamål använder sig AkkaFRAKT av ett personuppgiftsbiträde. Dessa tjänster regleras i personuppgiftbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla AkkaFRAKTs personuppgifter i enlighet med syftet i avtalet och AkkaFRAKTs skriftliga instruktioner för att fullgöra sitt uppdrag åt AkkaFRAKT.

  Hur länge sparar AkkaFRAKT personuppgifterna:

  AkkaFRAKT sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet för varför de samlats in, för att utföra åtagandet samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

  Rättigheter:

  – Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt till information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.

  – Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för syftet till att de samlades in.

  – Rätt till invändning: Om vi behandlar dina personuppgifter med intresseavvägning som rättslig grund har du rätt att invända mot behandlingen.

  – Rätt att återkalla samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som rättslig grund har du rätt att återkalla samtycket.

  – Rätt till datorportabilitet: Du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  – Rätt att avstå marknadsföring: Du har rätt att välja bort framtida marknadsföring från oss.

  Om du väljer att utnyttja någon av ovan rättigheter så kontakta oss på info@akkafrakt.se.

  Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig är AkkaFRAKT i Skåne ek för, 745000-2568

  Box 50114, 202 11 Malmö

  Om du har frågor kontakta oss på info@akkafrakt.se.

  Kontakta oss

   Senaste