Prisjustering av AkkaFRAKT:s standardprislistor

26 nov, 2021

Den 1 december 2021 justerar AkkaFRAKT sina standardprislistor. Kunder med ramavtal och andra avtalskunder påverkas inte.

Den osäkerhet i ekonomin och transportbranschen som varit under de tre första kvartalen 2021 har fortsatt, pådrivet av faktorer såsom råvaru- och komponentbrist. Inflationen är också på en rekordnivå och AkkaFRAKT har flera kostnadsökningar. En del av de ökningarna är också kopplade till vår omställning mot mer klimatsmarta transport- och logistiklösningar.

Mot bakgrund av detta justeras därför samtliga standardprislistor (kilometer och timme) 1 december 2021 enligt följande,

Prisjustering: + 5 %.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via er kontaktperson hos oss.