Prisjustering av AkkaFRAKT:s standardprislistor

1 okt, 2021

Den 1 november 2021 justerar AkkaFRAKT sina standardprislistor för områdena Anläggning, Miljö och Kran. Kunder med ramavtal och andra avtalskunder påverkas inte.

Under 2021 och majoriteten av 2020 så har det varit en stor osäkerhet i ekonomin och i transportbranschen. Även om samhällena börjar öppna upp sig så skapar omvärldsfaktorer såsom råvaru- och komponentbrist fortsatt osäkerhet. Inflationen i Europa har också den tagit fart och är nu på en av de högsta nivåerna under de senaste tio åren. AkkaFRAKT ställer också successivt om för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill vara en ledande aktör i vår bransch i att kunna erbjuda klimatsmarta transport- och logistiklösningar.

Alla dessa faktorer har tillsammans skapat ökade kostnader. Därför justeras priserna enligt följande per 1 november 2021.

  • Anläggning:                         +5 %
  • Miljö:                                    +5 %
  • Kran upp till 50 tonmeter:    +5 %
  • Kran över 50 tonmeter:       +3 %

AkkaFRAKT arbetar också kontinuerligt med att förbättra vår produktivitet. Dessa prishöjningar avser de ökade kostnader som vi inte kunnat täcka genom högre produktivitet. Slutligen så görs också dessa höjningar för att möjliggöra en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via er kontaktperson hos oss.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Gunnarsson
Säljutvecklingsledare AkkaFRAKT