Nu är vår nya controller på plats!

14 sep, 2021

Johan Lövdahl kommer närmast från Caldic Ingredients där han jobbade som financial controller. Han har arbetat som revisor i 12 år på Crowe revision i Malmö där han faktiskt hade AkkaFRAKT som kund under en period. Han har reviderat många åkare genom åren och även lastbilscentraler. Johan har goda kunskaper inom redovisning, bokslut, analys m.m. och är ett välkommet tillskott i ekonomi-gänget!

Varför valde du AkkaFRAKT?

Jag har hört mycket gott om AkkaFRAKT genom åren.
Den roll som jag nu har på AkkaFRAKT är bredare än den jag hade tidigare vilket tilltalar mig.

Vad motiverar dig att göra ditt yttersta?

Jag brinner mycket för effektivisering och ställer mig hela tiden frågan ”Vad kan vi göra för att få ut relevant information på ett snabbare och bättre sätt”.

Dina arbetsuppgifter och fokus framöver?

Mina arbetsuppgifter blir att bland annat slutföra månadsboksluten och rapportera dessa ut till organisationen, hålla i prognos och budgetprocessen samt ge stöd till säljarna i form av kalkyler, analyser och uppföljning.

Sist men inte minst kommer en lite mer personlig fråga: Berätta någonting om dig själv som folk nog inte känner till?

Jag älskar att fiska!