I behov av förstärkning i dina anläggningsprojekt?

11 jun, 2021

Under vår Trelleborgsvisit fick vi även tag på Hans på Högs Åkeri. Han var i full färd med att tömma en tomt på allt som gick att få upp med en grävmaskin.

Visste du att Trelleborg fått sitt namn från en ringborg, en så kallad trelleborg, som anlades på platsen redan under sen vikingatid? PÅ 1980- talet hittades rester av denna ringborg som därefter delvis återuppbyggts. Trelleborg är tillsammans med Lund, Helsingborg, Vä (Kristianstad), och Åhus en av Skånes äldsta städer.
Källa: Wikipedia

Vill du ha något uppgrävt, flyttat på eller lyft,
så kontakta oss på AkkaFRAKT, 0770-780 700 🙂