Beställ lokalproducerad “Diabas” till din uppfart eller trädgårdsgång!

26 mar, 2021

Som delägare i Skånegrus är vi stolta att kunna erbjuda lokalt egenproducerad svart dekorsten (“Diabas”) via vår nätbutik. Stenen syns i bakgrunden på bilden som är tagen i Norra Rörums bergtäkt.

Diabas benämns ibland svart granit. Den svarta magmatiska bergarten bildas i sprickor i äldre berg. Diabas är en basisk bergart som ger näringsrika vittringsprodukter.

Beställ direkt via vår webbshop.