Vår terminal i Malmö har fått nya bryggor!

12 nov, 2020

Nu är våra nya bryggor och portar färdiga på vår terminal i Malmö!
När allt fler godsflöden sker på natt/morgon för att nå slutkund så snabbt som möjligt ökar kraven på att korta ledtider och väntetider på omexning. Denna utbyggnad kommer vara en stor hjälp för våra åkare att bli ännu mer effektiva och på så sätt öka servicegraden till slutkunden.

Vill ni veta mer om vår verksamhet i Malmö? Besök oss gärna på https://akkafrakt.se/ eller ring oss på 040-691 78 60