AkkaFRAKT i tre generationer

1 jul, 2020

Detta är Johan Areskoug. Hans bror, far och farfar alla är eller har varit en del av AkkaFRAKT. Detta är bara ett av flera liknande exempel som visar arv och yrkesstolthet som går i generationer. Det är bl.a. detta som gör att vi kan lova att “vårt ord håller hela vägen” utan att berätta så mycket mer.

AkkaFRAKT är ingen dagsslända eller “one hit wonder”. AkkaFRAKT har funnits sedan 1936.

Receptet bakom vår långa framgång är troligtvis mixen de anslutna entreprenörernas flexibilitet och yrkesstolthet i kombination med storföretagets kapacitet och stordriftsfördelar.